AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ

MISA ACADEMY
0 đánh giá 95 học viên

Bạn sẽ học được gì

Đến với khóa học Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên AMIS Kế toán:

 • Bạn sẽ nắm được các bước tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm AMIS Kế toán theo cả 2 chế độ:
  - Thông tư 200
  - Thông tư 133
 • Bạn sẽ áp dụng được cách tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán vào đơn vị

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán - Phần mềm kế toán online giúp đáp ứng nhu cầu làm việc mọi nơi của kế toán
AMIS Kế toán - Giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn


Khóa học giúp học viên nắm được các bước cơ bản khi tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Khai báo nguyên vật liệu và thành phẩm 01:05
 • Bài 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí 00:57
 • Bài 3: Tập hợp chi phí phát sinh 05:22
 • Bài 4: Xác định kỳ tính giá thành 00:57
 • Bài 5: Nhập kho thành phẩm 01:58
 • Bài 6: Tính giá thành 02:39
 • Bài 7: Kết chuyển chi phí 00:30
 • Bài 1: Khai báo nguyên vật liệu và thành phẩm 01:05
 • Bài 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí 00:57
 • Bài 3: Tập hợp chi phí phát sinh 05:23
 • Bài 4: Xác định kỳ tính giá thành 00:57
 • Bài 5: Nhập kho thành phẩm 01:58
 • Bài 6: Tính giá thành 02:39

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2721 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng
ACADEMY MISA
(0) 167 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình
MISA ACADEMY
(0) 80 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 603 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng
ACADEMY MISA
(0) 68 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật
MISA ACADEMY
(0) 106 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 26 phút
Giáo trình: 13 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC