AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ

Thành thạo cách tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên AMIS Kế toán chỉ với các thao tác vô cùng đơn giản

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 4 học viên

Bạn sẽ học được gì

Đến với khóa học Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên AMIS Kế toán:

 • Bạn sẽ nắm được các bước tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm AMIS Kế toán theo cả 2 chế độ:
  - Thông tư 200
  - Thông tư 133
 • Bạn sẽ áp dụng được cách tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán vào đơn vị

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán - Phần mềm kế toán online giúp đáp ứng nhu cầu làm việc mọi nơi của kế toán
AMIS Kế toán - Giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn


Khóa học giúp học viên nắm được các bước cơ bản khi tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Khai báo nguyên vật liệu và thành phẩm 1:05
 • Bài 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí 0:57
 • Bài 3: Tập hợp chi phí phát sinh 5:22
 • Bài 4: Xác định kỳ tính giá thành 0:57
 • Bài 5: Nhập kho thành phẩm 1:58
 • Bài 6: Tính giá thành 2:39
 • Bài 7: Kết chuyển chi phí 0:30
 • Bài 1: Khai báo nguyên vật liệu và thành phẩm 1:05
 • Bài 2: Khai báo đối tượng tập hợp chi phí 0:57
 • Bài 3: Tập hợp chi phí phát sinh 5:23
 • Bài 4: Xác định kỳ tính giá thành 0:57
 • Bài 5: Nhập kho thành phẩm 1:58
 • Bài 6: Tính giá thành 2:39

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

1
ACADEMY MISA
(0) 0 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
Bão Sơn Sơn
(0) 27 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Xuất hóa đơn điện tử tích hợp Amis Kế toán
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật
Bão Sơn Sơn
(0) 4 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn
Bão Sơn Sơn
(0) 7 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 26 phút
Giáo trình: 13 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC