MISA meInvoice - Xuất vé trên máy POS Sunmi

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách xuất vé trên máy Pos Sunmi

Giới thiệu khóa học

MISA meInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử phổ biến nhất, an toàn nhất tại Việt Nam đáp ứng nghị định 119, thông tư 32

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn khởi tạo mẫu vé vận tải Học thử 2:12
  • Bài 2: Hướng dẫn xuất vé vận tải một tuyến đường in sẵn mệnh giá Học thử 1:13
  • Bài 3: Hướng dẫn xuất vé vận tải không in sẵn tuyến đường in sẵn mệnh giá Học thử 1:23
  • Bài 4: Xuất vé dịch vụ trên máy Pos Sunmi Học thử 0:53
  • Bài 5: Xuất vé vận tải in sẵn mệnh giá sử dụng cho một tuyến đường trên máy Pos Sunmi Học thử 1:19

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ
MISA ACADEMY
(0) 5 Học viên
Miễn phí
MISA meInvoice (bản Web) -Sử dụng Hóa đơn điện tử
MISA ACADEMY
(0) 6 Học viên
Miễn phí
Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 & Thông tư 78
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử KHÔNG CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ
MISA ACADEMY
(0) 1 Học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Hướng dẫn sử dụng phần mềm - bản web
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 9 phút
Giáo trình: 7 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC