MISA meInvoice - Xuất vé trên máy POS Sunmi

Cách xuất vé trên máy POS Sunmi rất đơn giản và dễ hiểu

ACADEMY MISA
0 đánh giá 1 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách xuất vé trên máy Pos Sunmi

Giới thiệu khóa học

MISA meInvoice là phần mềm hóa đơn điện tử phổ biến nhất, an toàn nhất tại Việt Nam đáp ứng nghị định 119, thông tư 32

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn khởi tạo mẫu vé vận tải Học thử
  • Bài 2: Hướng dẫn xuất vé vận tải một tuyến đường in sẵn mệnh giá Học thử
  • Bài 3: Hướng dẫn xuất vé vận tải không in sẵn tuyến đường in sẵn mệnh giá
  • Bài 4: Xuất vé dịch vụ trên máy Pos Sunmi
  • Bài 5: Xuất vé vận tải in sẵn mệnh giá sử dụng cho một tuyến đường trên máy Pos Sunmi
  • Bài 6: Xóa bỏ vé
  • Bài 7: Gửi vé cho khách hàng

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
12 học viên 14 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA meInvoice (bản tích hợp MISA SME.NET) - Sử dụng Hóa đơn điện tử
Bão Sơn Sơn
(0) 9 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Hướng dẫn sử dụng phần mềm - bản web
Bão Sơn Sơn
(0) 32 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Xuất hóa đơn điện tử tích hợp Amis Kế toán
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice (bản Web) -Sử dụng Hóa đơn điện tử
Bão Sơn Sơn
(0) 21 học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Xuất hóa đơn tích hợp phần mềm MISA SME.NET
Bão Sơn Sơn
(0) 6 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 7 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC