MISA CUKCUK - Khóa 6 - Hướng dẫn bán hàng online và tích hợp các đối tác

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách thiết lập, xây dựng trang bán hàng online cho riêng nhà hàng của mình
  • Bạn sẽ biết cách kết nối với đối tác giao hàng Grab, Ahamove,...
  • Bạn sẽ biết cách tiếp nhận và xử lý đơn hàng nhanh chóng hàng từ nguồn Grab
  • Bạn sẽ biết cách tạo đơn và giao hàng qua đơn vị Ahamove cho khách hàng

Giới thiệu khóa học

Hướng dẫn nhà hàng kết nối với các đối tác giao hàng trên MISA CUKCUK nhanh chóng, thuật tiện và hiệu quả

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Cách thiết lập trang bán hàng online trên MISA CUKCUK Học thử 3:41
  • Bài 2: Cách triển khai trang bán hàng online cho nhà hàng Học thử 0:21
  • Bài 3: Cách tích hợp Messenger Fanpage của nhà hàng vào trang bán hàng online Học thử 3:41
  • Bài 4: Kết nối đơn vị Grab trên MISA CUKCUK Học thử 3:58
  • Bài 5: Cách xử lý đơn hàng Grab trên POS bán hàng Học thử 1:48
  • Bài 6: Cách xử lý đơn hàng Grab trên điện thoại Học thử 2:20

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA CUKCUK - Khóa 1 - Hướng dẫn thiết lập dữ liệu ban đầu
MISA ACADEMY
(0) 14 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 5 - Hướng dẫn theo dõi báo cáo và kết nối phần mềm kế toán MISA
JSC MISA
(0) 7 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 4 - Hướng dẫn quản lý quỹ tiền và chi phí
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 7 - Hướng dẫn quản lý và chăm sóc khách hàng qua MISA LOMAS
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
MISA CUKCUK - Khóa 3 - Hướng dẫn bán hàng
MISA ACADEMY
(1) 5 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 15 phút
Giáo trình: 6 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC