AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tổng hợp

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ nắm được cách thực hiện các nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp trên phần mềm AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ Học thử 1:58
  • Bài 2: Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh Học thử 2:20

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
5155 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 5 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
MISA ACADEMY
(0) 7 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 5 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 8 phút
Giáo trình: 3 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC