Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tổng hợp_AMIS Kế toán_V1

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp trên phần mềm AMIS Kế toán

MISA
0 đánh giá 6 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ nắm được cách thực hiện các nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp trên phần mềm AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tổng hợp trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
  • Bài 2: Kết chuyển lãi lỗ để xác định kết quả kinh doanh
  • Bài 3: Hạch toán ngoại tệ

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Mua hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 7 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Thuế_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 3 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC