MISA SME.NET - Quyết toán trên MISA SME.NET

ACADEMY MISA
0 đánh giá 53 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên biết cách Quyết toán trên phần mềm MISA SME.NET

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME 2021 là  phần mềm kế toán thuế phổ biến tại Việt Nam, với số lượng người dùng đông nhất

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Các bước chuẩn bị quyết toán MISA SME Học thử 4:09
 • Bài 2: Kiểm kê Quỹ Tiền mặt trên MISA SME Học thử 6:02
 • Bài 3: Đối chiếu Tiền gửi ngân hàng & các khoản đầu tư trên MISA SME Học thử 4:57
 • Bài 4: Kiểm kê Hàng tồn kho trên MISA SME 7:26
 • Bài 5: Kiểm kê Tài sản cố định trên MISA SME 6:11
 • Bài 6: Kiểm kê Công cụ dụng cụ trên MISA SME 5:56
 • Bài 7: Đối chiếu CÔNG NỢ trên MISA SME 6:13
 • Bài 8: Đối chiếu BẢO HIỂM trên MISA SME 6:05
 • Bài 9: Kiểm tra Trạng thái ghi sổ của chứng từ trên MISA SME 2:29
 • Bài 10: Kiểm tra Tiền mặt, tiền gửi trên MISA SME 5:20
 • Bài 11: Kiểm tra Kho, mua hàng trên MISA SME 8:21
 • Bài 12: Kiểm tra Công nợ trên MISA SME 3:42
 • Bài 13: Kiểm tra Tài sản cố định trên MISA SME 6:23
 • Bài 14: Kiểm tra Công cụ dụng cụ và Chi phí trả trước trên MISA SME 10:13
 • Bài 15: Đối chiếu Thuế GTGT trên MISA SME 12:14
 • Bài 16: Đối chiếu Kho, bán hàng trên MISA SME 8:53
 • Bài 18: Kiểm tra Bảng cân đối số phát sinh và Kết chuyển lãi lỗ trên MISA SME 4:15
 • Bài 17: Đối chiếu Giá thành trên MISA SME 6:54
 • Bài 19: Lập & Kiểm tra BCTC trên MISA SME 4:42
 • Bài 20: Xuất và nộp Báo cáo tài chính trên MISA SME 2:12

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1923 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Tổng quan chung các nghiệp vụ cơ bản trên phần mềm
JSC MISA
(0) 174 học viên 009
Miễn phí
MISA meInvoice - Xuất hóa đơn tích hợp phần mềm MISA SME.NET
MISA ACADEMY
(0) 36 học viên 009
Miễn phí
MISA SME.NET - Các nghiệp vụ trong phân hệ Quản lý hóa đơn
MISA ACADEMY
(0) 21 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 giờ 2 phút
Giáo trình: 20 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC