Hướng dẫn sử dụng_MISA SME_Quyết toán trên MISA SME

MISA
0 đánh giá 7 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên biết cách Quyết toán trên phần mềm MISA SME.NET

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME 2021 là  phần mềm kế toán thuế phổ biến tại Việt Nam, với số lượng người dùng đông nhất

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Các bước chuẩn bị quyết toán MISA SME Học thử
 • Bài 2: Kiểm kê Quỹ Tiền mặt trên MISA SME Học thử
 • Bài 3: Đối chiếu Tiền gửi ngân hàng & các khoản đầu tư trên MISA SME Học thử
 • Bài 4: Kiểm kê Hàng tồn kho trên MISA SME
 • Bài 5: Kiểm kê Tài sản cố định trên MISA SME
 • Bài 6: Kiểm kê Công cụ dụng cụ trên MISA SME
 • Bài 7: Đối chiếu CÔNG NỢ trên MISA SME
 • Bài 8: Đối chiếu BẢO HIỂM trên MISA SME
 • Bài 9: Kiểm tra Trạng thái ghi sổ của chứng từ trên MISA SME
 • Bài 10: Kiểm tra Tiền mặt, tiền gửi trên MISA SME
 • Bài 11: Kiểm tra Kho, mua hàng trên MISA SME
 • Bài 12: Kiểm tra Công nợ trên MISA SME
 • Bài 13: Kiểm tra Tài sản cố định trên MISA SME
 • Bài 14: Kiểm tra Công cụ dụng cụ và Chi phí trả trước trên MISA SME
 • Bài 15: Đối chiếu Thuế GTGT trên MISA SME
 • Bài 16: Đối chiếu Kho, bán hàng trên MISA SME
 • Bài 18: Kiểm tra Bảng cân đối số phát sinh và Kết chuyển lãi lỗ trên MISA SME
 • Bài 17: Đối chiếu Giá thành trên MISA SME
 • Bài 19: Lập & Kiểm tra BCTC trên MISA SME
 • Bài 20: Xuất và nộp Báo cáo tài chính trên MISA SME

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 20 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC