[MISA SME] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Khóa học chuyên sâu về phần mềm MISA SME trên phân hệ Giá thành, dành cho doanh nghiệp áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2014/TT-BTC
MISA ACADEMY
0 Đánh giá 28 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học [MISA SME] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC, giúp học viên: 

 • Nắm vững cách chọn phương pháp tính giá thành 
 • Hiểu rõ các phương pháp tính giá thành khác nhau được thực hiện như thế nào trên Phần mềm Kế toán MISA SME 
 • Áp dụng các hướng dẫn phần mềm vào doanh nghiệp 
 • Nâng cao chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp kế toán 

Giới thiệu khóa học

Khóa học gồm 4 bài học về hướng dẫn tính giá thành trên Phần mềm Kế toán MISA SME, dành cho doanh nghiệp áp dụng Chế độ kế toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC, cụ thể như sau: 

 • Cách chọn phương pháp tính giá thành 
 • Tính giá thành theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn
 • Tính giá thành theo phương pháp sản xuất hệ số - tỷ lệ
 • Tính giá thành theo công trình vụ việc

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Cách chọn phương pháp tính giá thành 5:04
 • Bài 2: Tính giá thành theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn 23:52
 • Bài 3: Tính giá thành theo phương pháp sản xuất hệ số - tỷ lệ 32:38
 • Bài 4: Tính giá thành theo công trình, vụ việc 27:58
 • Bài kiểm tra khóa học: [MISA SME]-Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
6295 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

[AMIS Kế toán] Đào tạo cho người mới bắt đầu sử dụng
MISA ACADEMY
(1) 232 Học viên
Miễn phí
[AMIS KẾ TOÁN] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
MISA ACADEMY
(0) 87 Học viên
Miễn phí
[AMIS KẾ TOÁN] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
MISA ACADEMY
(0) 37 Học viên
Miễn phí
[MISA SME] Học phần mềm chuyên sâu - Tính giá thành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
MISA ACADEMY
(0) 29 Học viên
Miễn phí
Tổng quan các nghiệp vụ cơ bản trên Phần mềm kế toán MISA SME (Level 1)
MISA ACADEMY
(0) 151 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 29 phút
Giáo trình: 5 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC