AMIS Tài sản - Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ bản

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 5 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi hoàn thành khóa học AMIS Tài sản - Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ bản bạn sẽ:

- Thành thạo cách quản lý tài sản một cách hiệu quả, tiết kiệm đến 80% thời gian kiểm kê kiểm đếm tài sản,...

- Có được những quyết định điều hành hợp lý, hiệu quả, chủ động trong kế hoạch ngân sách,...

- Tra cứu tài sản mọi lúc mọi nơi, tức thời nắm bắt tình hình sử dụng tài sản, tức thời có ngay các báo cáo,...

Giới thiệu khóa học

 1. Phần mềm AMIS Tài sản là phần mềm quản lý tài sản tập trung trong nền tảng quản trị hợp nhất MISA AMIS, cung cấp giải pháp quản lý tài sản một cách hiệu quả cho các đơn vị
 2. AMIS Tài sản giúp: 
 • Dễ dàng dàng kiểm tra số lượng tài sản ở từng bộ phận, chi nhánh để phân bổ, điều chuyển hợp lý, tiết kiệm chi phí đầu tư, mua sắm.
 • Tra cứu thông tin tài sản như ngày mua, nhà cung cấp,... tức thời để quyết định sửa chữa hay thanh lý một cách tức thời
 • Toàn bộ quy trình báo hỏng, báo mất,... được quy trình hóa và quản lý tập trung giúp cán bộ quản lý xử lý yêu cầu nhanh chóng
 • Tiết kiệm đến 80% thời gian kiểm kê kiểm đếm tài sản bằng mã QR code

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Thiết lập AMIS Hệ thống, phân quyền người dùng Học thử 14:29
 • Bài 2: Khai báo danh mục Học thử 03:21
 • Bài 3: Thiết lập mẫu văn bản Học thử 01:38
 • Bài 1: Ghi tăng, in tem tài sản Học thử 05:01
 • Bài 2: Cấp phát/thu hồi tài sản Học thử 02:32
 • Bài 3: Điều chuyển tài sản Học thử 01:52
 • Bài 4: Sửa chữa tài sản Học thử 03:15
 • Bài 5: Bảo dưỡng tài sản Học thử 02:05
 • Bài 6: Xử lý tài sản mất/hủy/thanh lý Học thử 02:19
 • Bài 7: Kiểm kê tài sản Học thử 03:51
 • Bài 1: Cách xem báo cáo trên AMIS Tài sản Học thử 01:50
 • Bài 2: Một số tiện ích trên AMIS Tài sản Học thử 02:40

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
1148 Học viên 79 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 44 phút
Giáo trình: 12 Bài học
Giới hạn thời gian học: 1 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC