MISA Bamboo.NET - Hướng dẫn kiểm tra báo cáo trên phần mềm kế toán xã

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ biết cách kiểm tra các báo cáo trên phần mềm MISA BAMBOO.NET

Giới thiệu khóa học

Khóa học này sẽ giúp bạn kiểm tra các báo cáo có trên phần mềm MISA BAMBOO.NET như: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01, 02, Biểu số 07, 08, 09...

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Tìm kiếm nhanh chứng từ Học thử 7:23
 • Bài 2: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 01 Học thử 15:51
 • Bài 3: Báo cáo đối chiếu kho bạc mẫu số 02 Học thử 17:55
 • Bài 4: Biểu số 07 - Cân đối quyết toán ngân sách xã Học thử 9:53
 • Bài 5: Biểu số 08 - Tổng hợp quyết toán thu ngân sách xã (TT344) Học thử 11:55
 • Bài 6: Biểu số 09 - Tổng hợp quyết toán chi ngân sách xã Học thử 15:01
 • Bài 7: Biểu số 10 - Quyết toán thu ngân sách xã theo Mục lục ngân sách Học thử 7:56
 • Bài 8: Biểu số 11 - Quyết toán chi ngân sách xã theo Mục lục ngân sách Học thử 7:15
 • Bài 9: Biểu số 12 - Quyết toán chi đầu tư phát triển Học thử 4:09
 • Bài 10: Biểu số 113 - Cân đối ngân sách xã (TT343) Học thử 7:14
 • Bài 11: Biểu số 117 - Quyết toán thu ngân sách xã (TT343) Học thử 5:06
 • Bài 12: Biểu số 118 - Quyết toán chi ngân sách xã (TT343) Học thử 5:00

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA Bamboo.NET - Hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm kế toán xã
MISA ACADEMY
(0) 6 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 2 giờ 17 phút
Giáo trình: 14 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC