AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tiền mặt

ACADEMY MISA
0 đánh giá 12 học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi tham gia khóa học này, học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Tiền mặt trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Thu tiền mặt
 • Chi tiền mặt
 • Kiểm kê quỹ tiền mặt

Giới thiệu khóa học

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tiền mặt trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 1:37
 • Bài 2: Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt 1:55
 • Bài 3: Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 3:07
 • Bài 4: Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt 1:36
 • Bài 5: Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt
 • Bài 6: Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên
 • Bài 7: Thu khác bằng tiền mặt 2:02
 • Bài 1: Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng 1:38
 • Bài 2: Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt 2:06
 • Bài 3: Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt 3:04
 • Bài 4: Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt
 • Bài 5: Chi bổ sung tiền tạm ứng thiếu bằng tiền mặt
 • Bài 6: Thanh toán tiền mặt trong trường hợp nhân viên mua hàng không tạm ứng trước
 • Bài 7: Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt 2:08
 • Bài 8: Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB...) 1:52
 • Bài 9: Chi khác bằng tiền mặt 2:01
 • Bài 1: Kiểm kê quỹ 2:46

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1687 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 25 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 11 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
ACADEMY MISA
(0) 24 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 21 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 7 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 25 phút
Giáo trình: 17 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC