AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tiền mặt

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi tham gia khóa học này, học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Tiền mặt trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Thu tiền mặt
 • Chi tiền mặt
 • Kiểm kê quỹ tiền mặt

Giới thiệu khóa học

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Tiền mặt trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt Học thử 1:37
 • Bài 2: Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt Học thử 1:55
 • Bài 3: Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt Học thử 3:07
 • Bài 4: Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt Học thử 1:36
 • Bài 5: Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt Học thử
 • Bài 6: Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên Học thử
 • Bài 7: Thu khác bằng tiền mặt Học thử 2:02
 • Bài 1: Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng Học thử 1:38
 • Bài 2: Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt Học thử 2:06
 • Bài 3: Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt Học thử 3:04
 • Bài 4: Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt Học thử
 • Bài 5: Chi bổ sung tiền tạm ứng thiếu bằng tiền mặt Học thử
 • Bài 6: Thanh toán tiền mặt trong trường hợp nhân viên mua hàng không tạm ứng trước Học thử
 • Bài 7: Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt Học thử 2:08
 • Bài 8: Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB...) Học thử 1:52
 • Bài 9: Chi khác bằng tiền mặt Học thử 2:01

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1434 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 5 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
MISA ACADEMY
(0) 7 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 5 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 25 phút
Giáo trình: 17 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC