AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Thuế

ACADEMY MISA
0 đánh giá 15 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Khóa học Hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Thuế trên phần mềm AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Thuế trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ 4:14
  • Bài 2: Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu 2:18
  • Bài 3: Thuế GTGT trực tiếp trên GTGT 2:48
  • Bài 4: Thuế GTGT cho dự án đầu tư 3:08
  • Bài 5: Thuế TNDN 1:43
  • Bài 6: Thuế tiêu thụ đặc biệt 2:48
  • Bài 7: Thuế tài nguyên 1:46

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1687 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 25 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 11 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
ACADEMY MISA
(0) 24 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 21 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 7 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 18 phút
Giáo trình: 7 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC