Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Thuế_AMIS Kế toán_V1

Khóa học Hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Thuế trên phần mềm AMIS Kế toán

MISA
0 đánh giá 3 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Khóa học Hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Thuế trên phần mềm AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Thuế trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
  • Bài 2: Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu
  • Bài 3: Thuế GTGT trực tiếp trên GTGT
  • Bài 4: Thuế GTGT cho dự án đầu tư
  • Bài 5: Thuế TNDN
  • Bài 6: Thuế tiêu thụ đặc biệt
  • Bài 7: Thuế tài nguyên

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Mua hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 7 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tổng hợp_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 7 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC