Lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyễn Phú Giang

(0)

Miễn phí

Hiểu và thực hiện đúng thuế GTGT cho doanh nghiệp

Huỳnh Thị Thu Hiền

(1)

Miễn phí

Kế toán CCDC - TSCD cho người mới bắt đầu

Nguyễn Thị Sâm Nhung

(0)

Miễn phí

Các gói khóa học

Khóa học AMIS Tài chính - Kế toán

Combo 12 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

AMIS Marketing - Bán hàng

Combo 1 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

AMIS Quản trị nguồn nhân lực

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

AMIS Quản lý điều hành

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

MISA SME

Combo 14 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

MISA Bamboo.NET

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

MISA MIMOSA.NET

Combo 3 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí

MISA Cukcuk

Combo 2 khóa học

Giảng viên: 1


Miễn phí