Hướng dẫn sử dụng chữ ký số từ xa - eSign Remote Signing

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết các bước để thực hiện ký từ xa bằng chứng thư số MISA eSign như thế nào?
  • Làm thế nào để tra cứu chứng thư số trên MISA eSign

Giới thiệu khóa học

MISA ESIGN – CHỮ KÝ SỐ TỪ XA KHÔNG CẦN USB TOKEN Ký mọi lúc, mọi nơi trên mobile An toàn vượt trội, bảo mật tuyệt đối

Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ ký kết

Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bản

Phát hành hóa đơn điện tử T

ối ưu năng suất ký số và phát hành văn bản Kê khai/quyết toán thuế, bảo hiểm

Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bản Ký văn bản, hợp đồng điện tử

Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bản Giao dịch ngân hàng

Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bản Chứng khoán điện tử

Tối ưu năng suất ký số và phát hành văn bản Xác thực dịch vụ công điện tử

Nội dung khóa học

  • Hướng dẫn cài đặt ứng dụng MISA eSign Desktop Học thử 1:27
  • Hướng dẫn đăng ký thiết bị xác thực Học thử 0:59
  • Hướng dẫn kích hoạt chứng thư số Học thử 1:38
  • Hướng dẫn ký số trên ứng dụng web MISA eSign Học thử 1:33
  • Hướng dẫn ký số trên ứng dụng mobile MISA eSign Học thử 1:35

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA eSign - Hướng dẫn sử dụng phần mềm chữ ký số
ACADEMY MISA
(0) 5 Học viên
Miễn phí
MISA eSign - Hướng dẫn sử dụng Chữ ký số
ACADEMY MISA
(0) 3 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 7 phút
Giáo trình: 5 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC