MISA eSign - Hướng dẫn sử dụng phần mềm chữ ký số

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 5 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA eSign, bạn sẽ:

- Biết cách cài đặt phần mềm MISA eSign

- Biết cách ký số bằng MISA eSign trên file EXCEL và file PDF

Giới thiệu khóa học

MISA eSign là phần mềm chữ ký số điện tử an toàn, bảo mật. Phù hợp triển khai cho mọi đối tượng tổ chức và cá nhân.

Khóa học này giúp người sử dụng phần mềm MISA eSign có thê thành thạo cách thức cài đặt cũng như sử dụng để ký trên file EXCEL và file PDF.

Nội dung khóa học

  • Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA eSign Học thử 3:29
  • Bài 1: Hướng dẫn ký trên file EXCEL Học thử 4:04
  • Bài 2: Hướng dẫn ký trên file PDF Học thử 4:36

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng chữ ký số từ xa - eSign Remote Signing
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
MISA eSign - Hướng dẫn sử dụng Chữ ký số
ACADEMY MISA
(0) 3 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 12 phút
Giáo trình: 3 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC