Hướng dẫn sử dụng phần mềm chữ ký số - MISA eSign

Chào mừng các bạn đến với khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm chữ ký số - MISA eSign

MISA
0 đánh giá 3 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học Hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA eSign, bạn sẽ:

- Biết cách cài đặt phần mềm MISA eSign

- Biết cách ký số bằng MISA eSign trên file EXCEL và file PDF

Giới thiệu khóa học

MISA eSign là phần mềm chữ ký số điện tử an toàn, bảo mật. Phù hợp triển khai cho mọi đối tượng tổ chức và cá nhân.

Khóa học này giúp người sử dụng phần mềm MISA eSign có thê thành thạo cách thức cài đặt cũng như sử dụng để ký trên file EXCEL và file PDF.

Nội dung khóa học

  • Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA eSign Học thử
  • Bài 1: Hướng dẫn ký trên file EXCEL Học thử
  • Bài 2: Hướng dẫn ký trên file PDF 4:36

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 12 phút
Giáo trình: 3 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC