MISA ESHOP - Khóa 3 - Nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 7 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng quản lý cửa hàng trên phần mềm MISA Eshop, bạn sẽ:

 • Biết cách bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
 • Biết cách đổi trả hàng hóa cho khách
 • Biết cách điều chuyển hàng hóa giữa các của hàng.
 • Biết cách tạo và sử dụng trang đặt hàng.

Giới thiệu khóa học

Eshop là phần mềm bán hàng đa kênh giúp khách hàng dễ dàng quản lý được hoạt động kinh doanh của cửa hàng ở bất cứ đâu. 

Trong phạm vi khóa học này sẽ giúp quý khách hàng nắm được cách thực hiện thao tác: tạo và sử dụng trang đặt hàng, bán hàng trực tiếp, luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng trong chuỗi và các hoạt động khác trực tiếp tại cửa hàng trên phần mềm để khách hàng có thể sử dụng phần mềm tối ưu nhất.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan bán hàng Học thử 1:29
 • Bài 1: Thiết lập máy in Học thử 3:11
 • Bài 2: Tra cứu tồn kho trên tư vấn bán hàng Học thử 1:45
 • Bài 3: Thao tác mở ca làm việc Học thử 0:57
 • Bài 4: Thao tác bán hàng trực tiếp Học thử 3:20
 • Bài 5: Thao tác lập đơn giao hàng Học thử 3:25
 • Bài 6: Thao tác thu nợ Học thử 1:19
 • Bài 7: Thao tác đổi trả hàng mua Học thử 1:16
 • Bài 8: Thao tác điều chuyển giữa các chi nhánh trong chuỗi Học thử 2:21
 • Bài 9: Thao tác lập đơn đặt hàng Học thử 2:59
 • Bài 10: Thao tác xử lý các đơn hàng từ kênh khác Học thử 1:13
 • Bài 11: Thao tác đóng ca làm việc Học thử 2:34

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA ESHOP - Khóa 2 - Quản lý tồn kho, thu chi, lãi lỗ và kết nối PM kế toán
ACADEMY MISA
(1) 22 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 4 - Quản lý cửa hàng thiết lập và bán hàng online trên OCM
JSC MISA
(0) 9 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 5 - Quản lý và chăm sóc khách hàng qua Lomas
JSC MISA
(0) 2 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 1 - Thiết lập ban đầu, trang đặt hàng, kết nối kế toán
ACADEMY MISA
(0) 27 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 25 phút
Giáo trình: 12 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC