MISA ESHOP - Khóa 3 - Nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng

ACADEMY MISA
0 đánh giá 70 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng quản lý cửa hàng trên phần mềm MISA Eshop, bạn sẽ:

 • Biết cách bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
 • Biết cách đổi trả hàng hóa cho khách
 • Biết cách điều chuyển hàng hóa giữa các của hàng.
 • Biết cách tạo và sử dụng trang đặt hàng.

Giới thiệu khóa học

Eshop là phần mềm bán hàng đa kênh giúp khách hàng dễ dàng quản lý được hoạt động kinh doanh của cửa hàng ở bất cứ đâu. 

Trong phạm vi khóa học này sẽ giúp quý khách hàng nắm được cách thực hiện thao tác: tạo và sử dụng trang đặt hàng, bán hàng trực tiếp, luân chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng trong chuỗi và các hoạt động khác trực tiếp tại cửa hàng trên phần mềm để khách hàng có thể sử dụng phần mềm tối ưu nhất.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan bán hàng 01:29
 • Bài 1: Thiết lập máy in 03:11
 • Bài 2: Tra cứu tồn kho trên tư vấn bán hàng 1:45
 • Bài 3: Thao tác mở ca làm việc 0:57
 • Bài 4: Thao tác bán hàng trực tiếp 3:20
 • Bài 5: Thao tác lập đơn giao hàng 3:25
 • Bài 6: Thao tác thu nợ 1:19
 • Bài 7: Thao tác đổi trả hàng mua 1:16
 • Bài 8: Thao tác điều chuyển giữa các chi nhánh trong chuỗi 02:21
 • Bài 9: Thao tác lập đơn đặt hàng 2:59
 • Bài 10: Thao tác xử lý các đơn hàng từ kênh khác 01:13
 • Bài 11: Thao tác đóng ca làm việc 2:34

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1923 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA ESHOP - Khóa 2 - Quản lý tồn kho, thu chi, lãi lỗ và kết nối PM kế toán
ACADEMY MISA
(0) 89 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 4 - Quản lý cửa hàng thiết lập và bán hàng online trên OCM
JSC MISA
(0) 46 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 5 - Quản lý và chăm sóc khách hàng qua Lomas
JSC MISA
(0) 38 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 1 - Thiết lập ban đầu, trang đặt hàng, kết nối kế toán
ACADEMY MISA
(0) 117 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 25 phút
Giáo trình: 12 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC