AMIS Quản trị nguồn nhân lực

Tham gia khóa học

AMIS Quản trị nguồn nhân lực là bộ giải pháp phục vụ công tác quản trị nguồn nhân lực của doanh nghiệp với công nghệ hiện đại. Chủ doanh nghiệp chỉ cần duy nhất một nền tảng AMIS HRM để xây dựng, quản trị và phát triển nguồn nhân lực hiệu quả, giải quyết bài toán nhân sự của doanh nghiệp

Khóa học này giúp các bạn sử dụng thành thạo bộ giải pháp AMIS Quản trị nguồn nhân lực để đạt hiệu quả cao nhất

Giảng viên

  • ACADEMY MISA

  • MISA ACADEMY

Đăng ký học

Học phí

Miễn phí