MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Khoản thu

Khóa học giúp bạn sử dụng thành thạo EMIS - Khoản thu chỉ trong vài phút

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 2 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Lập kế hoạch và thực hiện các nghiệp vụ thu học phí, các khoản thu khác và quản lý miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập để báo cáo cho PGD/SGD.
  • Thực hiện tốt các nghiệp vụ thanh toán học phí trực tuyến, thu hộ học phí và quản lý phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Giới thiệu khóa học

EMIS - Khoản thu giúp nhà trường thực hiện các nghiệp vụ thu học phí theo mô hình khép kín như: lập kế hoạch thu học phí, thông báo thu tiền học đến phụ huynh, thanh toán học phí trực tuyến, xuất hóa đơn điện tử, đối soát tiền thu được và lập các báo cáo, thống kê…

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Khoản thu
  • Bài 2: Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên Cơ quan Thuế
  • Bài 3: Hướng dẫn kế toán lập đợt đăng ký khoản thu cho phụ huynh

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thời khóa biểu
Bão Sơn Sơn
(0) 6 học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thư viện
Bão Sơn Sơn
(0) 2 học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị
Bão Sơn Sơn
(0) 1 học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Tuyển sinh
Bão Sơn Sơn
(0) 1 học viên
Miễn phí
MISA - EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Học sinh
Bão Sơn Sơn
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 3 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC