MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Khoản thu

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 55 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Lập kế hoạch và thực hiện các nghiệp vụ thu học phí, các khoản thu khác và quản lý miễn giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập để báo cáo cho PGD/SGD.
  • Thực hiện tốt các nghiệp vụ thanh toán học phí trực tuyến, thu hộ học phí và quản lý phát hành, sử dụng hóa đơn điện tử.

Giới thiệu khóa học

EMIS - Khoản thu giúp nhà trường thực hiện các nghiệp vụ thu học phí theo mô hình khép kín như: lập kế hoạch thu học phí, thông báo thu tiền học đến phụ huynh, thanh toán học phí trực tuyến, xuất hóa đơn điện tử, đối soát tiền thu được và lập các báo cáo, thống kê…

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Khoản thu Học thử 9:47
  • Bài 2: Hướng dẫn nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn lên Cơ quan Thuế Học thử 2:59
  • Bài 3: Hướng dẫn kế toán lập đợt đăng ký khoản thu cho phụ huynh Học thử 2:59

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
6295 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thời khóa biểu
MISA ACADEMY
(1) 3 Học viên
Miễn phí
MISA - EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Học sinh
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thư viện
MISA ACADEMY
(0) 10 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Tuyển sinh
ACADEMY MISA
(0) 1 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị
MISA ACADEMY
(1) 14 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 15 phút
Giáo trình: 3 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC