MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 275 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Ngân hàng trên phần mềm MISA SME.NET, liên quan đến:

 • Thu tiền gửi
 • Chi tiền gửi
 • Chuyển tiền nội bộ

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học hướng dẫn sử dụng các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng giúp doanh nghiệp có thể giao dịch với ngân hàng ngay trên phần mềm,

 • Tự động hạch toán kế toán chứng từ thu chi tiền gửi,
 •  Không cần ra ngân hàng mà vẫn thực hiện được đầy đủ các nghiệp vụ; phần mềm tự động đối chiếu Sổ tiền gửi với Sao kê ngân hàng giúp tiết kiệm 80% thời gian, công sức 
 • Dự báo các khoản Dự kiến thu, Dự kiến chi và còn Tồn trong tương lai, giúp Lãnh đạo doanh nghiệp ra quyết định kinh doanh kịp thời, hiệu quả.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu chung về phân hệ ngân hàng Học thử 2:39
 • Bài 1: Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 2:32
 • Bài 2: Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 2:58
 • Bài 3: Thu tiền trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng của nhiều khách hàng Học thử 2:33
 • Bài 4: Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng 1:10
 • Bài 5: Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên 2:17
 • Bài 6: Nhận tiền vay bằng tiền gửi ngân hàng 2:06
 • Bài 7: Thu lãi đầu tư tài chính 2:10
 • Bài 8: Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng 2:03
 • Bài 1: Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 1:49
 • Bài 2: Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 2:56
 • Bài 3: Tạm ứng cho nhân viên thông qua chuyển khoản ngân hàng Học thử 2:44
 • Bài 4: Trả lương thông qua chuyển khoản ngân hàng Học thử 1:38
 • Bài 5: Nộp thuế hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 1:43
 • Bài 6: Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB,…) Học thử 1:29
 • Bài 7: Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 2:08
 • Bài 8: Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng Học thử 2:02
 • Bài 9: Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng Học thử 1:52
 • Bài 1: Chuyển từ TK ngân hàng này sang TK ngân hàng khác (cùng đơn vị/chi nhánh) Học thử 1:29
 • Bài 2: Chuyển tiền từ chi nhánh này sang chi nhánh khác Học thử 2:09
 • Bài 1: Đăng ký và kết nối tài khoản ngân hàng điện tử trên MISA SME Học thử 2:19
 • Bài 2: Sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Học thử 5:59
 • Bài 3: Đối chiếu ngân hàng online Học thử 4:18

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
6295 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 270 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
MISA ACADEMY
(0) 275 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(1) 269 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 272 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 7: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tài sản cố định
MISA ACADEMY
(0) 273 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 55 phút
Giáo trình: 24 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC