AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Công cụ dụng cụ

ACADEMY MISA
0 đánh giá 16 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Công cụ dụng cụ trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Tăng công cụ dụng cụ
 • Giảm công cụ dụng cụ
 • Điều chỉnh CCDC
 • Điều chuyển CCDC
 • Kiểm kê CCDC
 • Chi phí trả trước, phân bổ chi phí trả trước

Giới thiệu khóa học

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Công cụ dụng cụ trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Tăng công cụ dụng cụ
 • Giảm công cụ dụng cụ
 • Điều chỉnh CCDC
 • Điều chuyển CCDC
 • Kiểm kê CCDC
 • Chi phí trả trước, phân bổ chi phí trả trước

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Mua CCDC đưa vào sử dụng ngay 5:32
 • Bài 2: Mua CCDC về nhập kho sau đó xuất kho ra sử dụng, cho thuê 3:33
 • Bài 3: Chuyển TSCĐ thành CCDC 2:08
 • Bài 1: Thanh lý, nhượng bán CCDC 2:10
 • Bài 2: CCDC giảm do bị mất 2:33
 • Bài 1: Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận 1:20
 • Bài 1: Điều chỉnh CCDC 3:05
 • Bài 1: Kiểm kê CCDC 2:22
 • Bài 1: Chi phí trả trước 3:32
 • Bài 2: Phân bổ chi phí trả trước 2:00

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1687 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 25 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 11 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
ACADEMY MISA
(0) 24 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 21 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 7 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 28 phút
Giáo trình: 10 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC