Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Công cụ dụng cụ_AMIS Kế toán_V1

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Công cụ dụng cụ trên phần mềm AMIS Kế toán

MISA
0 đánh giá 3 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Công cụ dụng cụ trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Tăng công cụ dụng cụ
 • Giảm công cụ dụng cụ
 • Điều chỉnh CCDC
 • Điều chuyển CCDC
 • Kiểm kê CCDC
 • Chi phí trả trước, phân bổ chi phí trả trước

Giới thiệu khóa học

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Công cụ dụng cụ trên phần mềm AMIS Kế toán, liên quan đến:

 • Tăng công cụ dụng cụ
 • Giảm công cụ dụng cụ
 • Điều chỉnh CCDC
 • Điều chuyển CCDC
 • Kiểm kê CCDC
 • Chi phí trả trước, phân bổ chi phí trả trước

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Mua CCDC đưa vào sử dụng ngay
 • Bài 2: Mua CCDC về nhập kho sau đó xuất kho ra sử dụng, cho thuê
 • Bài 3: Chuyển TSCĐ thành CCDC
 • Bài 1: Thanh lý, nhượng bán CCDC
 • Bài 2: CCDC giảm do bị mất
 • Bài 1: Điều chuyển CCDC giữa các bộ phận
 • Bài 1: Điều chỉnh CCDC
 • Bài 1: Kiểm kê CCDC
 • Bài 1: Chi phí trả trước
 • Bài 2: Phân bổ chi phí trả trước

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Mua hàng_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 1 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 7 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng_Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tổng hợp_AMIS Kế toán_V1
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 10 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC