MISA Bumas - Hướng dẫn phần mềm Quản lý ngân sách

JSC MISA
0 Đánh giá 4 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách lập dự toán, kiểm tra, tổng hợp, cân đối, phân bổ và giao dự toán, đánh giá tình hình thực hiện NSNN
  • Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ công việc nhanh chóng, tiết kiệm, thời gian công sức khi không phải thực hiện thủ công như trước đây

Giới thiệu khóa học

Phần 1: Hướng dẫn phần mềm cho Phòng tài chính

Phần 2: Hướng dẫn Cấp xã lập dự toán theo nhu cầu

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn phần mềm cho Phòng tài chính Học thử 23:20
  • Bài 2: Hướng dẫn đơn vị cấp Xã lập dự toán theo nhu cầu Học thử 18:35

Thông tin giảng viên

JSC MISA
22 Học viên 28 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 41 phút
Giáo trình: 2 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC