Hướng dẫn hạch toán theo quy trình trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp MISA Mimosa.NET

Chào mừng bạn đến với khóa học hạch toán theo quy trình trên phần mềm kế toán HCSN MISA Mimosa.NET 2020.

MISA
0 đánh giá 3 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách hạch toán các nghiệp vụ theo quy trình tại đơn vị
  • Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức trong công việc nhờ vào những bài học của chúng tôi

Giới thiệu khóa học

Khóa học mang đến cho bạn những cách thức thực hiện công việc bằng phần mềm đơn giản, tiện lợi và giúp bạn làm chủ công việc của chính mình

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Quy trình rút dự toán thực chi nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn tự chủ
  • Bài 2: Quy trình rút dự toán tạm ứng nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn tự chủ
  • Bài 3: Quy trình rút dự toán thực chi nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn không tự chủ
  • Bài 4: Quy trình rút dự toán tạm ứng nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn không tự chủ
  • Bài 1: Rút dự toán thực chi trả lương cho CBNV qua thẻ ATM
  • Bài 1: Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt
  • Bài 2: Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền gửi
  • Bài 3: Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng chuyển khoản kho bạc

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 8 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC