MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn hạch toán theo quy trình trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

MISA ACADEMY
0 đánh giá 57 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách hạch toán các nghiệp vụ theo quy trình tại đơn vị
  • Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức trong công việc nhờ vào những bài học của chúng tôi

Giới thiệu khóa học

Khóa học mang đến cho bạn những cách thức thực hiện công việc bằng phần mềm đơn giản, tiện lợi và giúp bạn làm chủ công việc của chính mình

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Quy trình rút dự toán thực chi nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn tự chủ 11:09
  • Bài 2: Quy trình rút dự toán tạm ứng nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn tự chủ 16:31
  • Bài 3: Quy trình rút dự toán thực chi nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn không tự chủ 11:09
  • Bài 4: Quy trình rút dự toán tạm ứng nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn không tự chủ 16:31
  • Bài 1: Rút dự toán thực chi trả lương cho CBNV qua thẻ ATM 3:05
  • Bài 1: Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt 5:44
  • Bài 2: Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền gửi 5:49
  • Bài 3: Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng chuyển khoản kho bạc 4:35

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2721 học viên 71 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn kiểm tra báo cáo
MISA ACADEMY
(0) 29 học viên 009
Miễn phí
MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp
MISA ACADEMY
(1) 82 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 14 phút
Giáo trình: 8 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC