MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn hạch toán theo quy trình trên phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 13 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách hạch toán các nghiệp vụ theo quy trình tại đơn vị
  • Bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức trong công việc nhờ vào những bài học của chúng tôi

Giới thiệu khóa học

Khóa học mang đến cho bạn những cách thức thực hiện công việc bằng phần mềm đơn giản, tiện lợi và giúp bạn làm chủ công việc của chính mình

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Quy trình rút dự toán thực chi nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn tự chủ Học thử 11:09
  • Bài 2: Quy trình rút dự toán tạm ứng nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn tự chủ Học thử 16:31
  • Bài 3: Quy trình rút dự toán thực chi nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn không tự chủ Học thử 11:09
  • Bài 4: Quy trình rút dự toán tạm ứng nghiệp vụ Cấp bù học phí thuộc nguồn không tự chủ Học thử 16:31
  • Bài 1: Rút dự toán thực chi trả lương cho CBNV qua thẻ ATM Học thử 3:05
  • Bài 1: Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền mặt Học thử 5:44
  • Bài 2: Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng tiền gửi Học thử 5:49
  • Bài 3: Quy trình rút dự toán tạm ứng đã cấp bằng chuyển khoản kho bạc Học thử 4:35

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn kiểm tra báo cáo
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
MISA Mimosa.NET - Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Hành chính sự nghiệp
MISA ACADEMY
(2) 8 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 14 phút
Giáo trình: 8 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC