[AMIS Tài sản] Hướng dẫn theo lĩnh vực phần mềm AMIS Quản lý tài sản

Chào mừng bạn đến với khóa học hướng dẫn các lĩnh vực đặc thù của phần mềm MÁI Quản lý tài sản! Thông qua khóa học này, bạn sẽ nắm được các đặc điểm kinh doanh của từng lĩnh vực và cách đáp ứng trên phần mềm AMIS Quản lý tài sản, từ đó có thể sử dụng phần mềm một cách hiệu quả và thiết thực hơn.

MISA
0 đánh giá 5 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ nắm được các đặc điểm kinh doanh của từng lĩnh vực 
  • Bạn sẽ nắm được cách đáp ứng các nghiệp vụ đặc thù của từng lĩnh vực trên AMIS Tài sản
  • Bạn sẽ có thể sử dụng phần mềm một cách thành thạo, hiệu quả và thiết thực hơn

Giới thiệu khóa học

Thông qua khóa học này:

  • Bạn sẽ nắm được các đặc điểm kinh doanh của từng lĩnh vực 
  • Bạn sẽ nắm được cách đáp ứng các nghiệp vụ đặc thù của từng lĩnh vực trên AMIS Tài sản
  • Bạn sẽ có thể sử dụng phần mềm một cách thành thạo, hiệu quả và thiết thực hơn

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 1 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC