AMIS Tài sản - Hướng dẫn theo lĩnh vực phần mềm AMIS Quản lý tài sản

ACADEMY MISA
0 đánh giá 20 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ nắm được các đặc điểm kinh doanh của từng lĩnh vực 
  • Bạn sẽ nắm được cách đáp ứng các nghiệp vụ đặc thù của từng lĩnh vực trên AMIS Tài sản
  • Bạn sẽ có thể sử dụng phần mềm một cách thành thạo, hiệu quả và thiết thực hơn

Giới thiệu khóa học

Thông qua khóa học này:

  • Bạn sẽ nắm được các đặc điểm kinh doanh của từng lĩnh vực 
  • Bạn sẽ nắm được cách đáp ứng các nghiệp vụ đặc thù của từng lĩnh vực trên AMIS Tài sản
  • Bạn sẽ có thể sử dụng phần mềm một cách thành thạo, hiệu quả và thiết thực hơn

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng 3:35

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1923 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Ghi chép - Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ bản
JSC MISA
(0) 38 học viên 009
Miễn phí
AMIS Công việc - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 98 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 3 phút
Giáo trình: 1 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC