MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thư viện

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 10 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Quản lý tài liệu theo các nhóm sách: Sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, truyện thiếu nhi, báo & tạp chí.
  • Tra cứu tài liệu trực tuyến theo số đăng ký cá biệt, mã ISBN, nhan đề, tác giả...
  • Xem các báo cáo tình hình mượn trả như tổng số sách đang mượn, số sách mượn quá hạn...
  • Phân loại danh sách bạn đọc theo quyền: Đọc tại chỗ, mượn mang về theo từng loại tài liệu.

Giới thiệu khóa học

Giúp trường quản lý hoạt động thư viện. Phần mềm tuân thủ các tiêu chuẩn thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam; ISBD; AACR2; ISBN; DDC21. Đặc biệt, Sở giáo dục/Phòng giáo dục hoàn toàn nắm được số liệu thống kê tổng số đầu sách, tổng sách theo từng loại và tình hình quản lý thư viện của trường.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thư viện Học thử 4:45
  • Bài 2: Hướng dẫn sử dụng chức năng tùy chỉnh mẫu Phích/Nhãn Học thử 3:16

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
6295 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thời khóa biểu
MISA ACADEMY
(1) 3 Học viên
Miễn phí
MISA - EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Học sinh
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Tuyển sinh
ACADEMY MISA
(0) 1 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị
MISA ACADEMY
(1) 14 Học viên
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng SISAP
ACADEMY MISA
(0) 4 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 8 phút
Giáo trình: 2 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC