[MISA EMIS] Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thư viện

MISA
0 đánh giá 0 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Quản lý tài liệu theo các nhóm sách: Sách giáo khoa, sách tham khảo, sách nghiệp vụ, truyện thiếu nhi, báo & tạp chí.
  • Tra cứu tài liệu trực tuyến theo số đăng ký cá biệt, mã ISBN, nhan đề, tác giả...
  • Xem các báo cáo tình hình mượn trả như tổng số sách đang mượn, số sách mượn quá hạn...
  • Phân loại danh sách bạn đọc theo quyền: Đọc tại chỗ, mượn mang về theo từng loại tài liệu.

Giới thiệu khóa học

Giúp trường quản lý hoạt động thư viện. Phần mềm tuân thủ các tiêu chuẩn thư viện: Thư viện Quốc gia Việt Nam; ISBD; AACR2; ISBN; DDC21. Đặc biệt, Sở giáo dục/Phòng giáo dục hoàn toàn nắm được số liệu thống kê tổng số đầu sách, tổng sách theo từng loại và tình hình quản lý thư viện của trường.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thư viện
  • Bài 2: Hướng dẫn sử dụng chức năng tùy chỉnh mẫu Phích/Nhãn

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 2 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC