MISA ESHOP - Khóa 1 - Thiết lập ban đầu, trang đặt hàng, kết nối kế toán

Dễ dàng thiết lập những thông tin cơ bản để có thể làm nền tảng cho đơn vị sử dụng ESHOP lâu dài thông qua khóa học này.

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 9 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA ESHOP, bạn sẽ:

 • Biết cách thiết lập danh mục ban đầu
 • Biết cách thiết lập những thông tin cửa hàng, mua hàng/bán hàng.
 • Biết cách nhập số dư ban đầu khi sử dụng phần mềm.

Giới thiệu khóa học

Eshop là phần mềm bán hàng đa kênh giúp khách hàng dễ dàng quản lý được hoạt động kinh doanh của cửa hàng ở bất cứ đâu. 

Trong phạm vi khóa học này sẽ giúp quý khách hàng nắm được những thiết lập cơ bản ban đầu khi tiếp xúc và là nền tảng để khách hàng có thể sử dụng phần mềm tối ưu nhất.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan thiết lập danh mục ban đầu Học thử
 • Bài 1: Thêm mới nhóm hàng hóa Học thử
 • Bài 2: Thêm mới hàng hóa trực tiếp Học thử
 • Bài 3: Thêm mới hàng hóa bằng Excel Học thử
 • Bài 4: Thêm mới Combo
 • Bài 5: Thêm mới dịch vụ khác 1:22
 • Bài 6: Thêm mới đơn vị tính 0:55
 • Bài 7: Thao tác In tem mã
 • Bài 8: Thêm mới bảng giá
 • Bài 9: Thêm mới kho 1:43
 • Bài 10: Thêm mới nhóm khách hàng 0:49
 • Bài 11: Thêm mới khách hàng
 • Bài 12: Thêm mới nhóm nhà cung cấp 0:54
 • Bài 13: Thêm mới nhà cung cấp
 • Bài 14: Thêm mới đối tác giao hàng
 • Bài 15: Thêm mới mục thu, mục chi 1:26
 • Bài 16: Thêm mới nhân viên 5:41
 • Bài 17: Thêm mới cửa hàng trong chuỗi 1:27
 • Bài 18: Thêm mới két đựng tiền 0:58
 • Bài 19: Thêm mới ca làm việc 1:00
 • Bài 20: Thêm mới thẻ ngân hàng/ ví điện tử 0:57
 • Bài 21: Thêm mới tài khoản ngân hàng 1:24
 • Bài 22: Thêm mới kênh bán hàng 1:21
 • Tổng quan thiết lập ban đầu 1:58
 • Bài 1: Khai báo thông tin chung 0:41
 • Bài 2: Thiết lập mua hàng/bán hàng 1:22
 • Bài 3: Thiết lập quy tắc đánh chứng từ 1:26
 • Bài 4: Nhập tồn kho ban đầu
 • Bài 5: Nhập công nợ khách hàng ban đầu
 • Bài 6: Nhập công nợ nhà cung cấp ban đầu
 • Bài 7: Nhập công nợ đối tác giao hàng ban đầu 1:32
 • Bài 8: Nhập quỹ tiền ban đầu 0:31
 • Bài 9: Thiết lập quản lý vai trò 1:35
 • Bài 10: Xem nhật ký truy cập 0:57
 • Bài 11: Xóa dữ liệu cửa hàng 1:03
 • Bài 12: Quản lý cửa hàng Hủy hóa đơn 0:51
 • Tổng quan trang đặt hàng 1:09
 • Bài 1: Thiết lập thông tin 0:53
 • Bài 2: Thiết lập banner trang chủ 1:59
 • Bài 3: Đồng bộ hàng hóa 4:21
 • Bài 4: Thiết lập giao hàng 2:11
 • Bài 5: Thiết lập thanh toán 1:38
 • Bài 6: Thiết lập nâng cao 3:53
 • Bài 7: Thiết lập đơn hàng 2:08
 • Bài 8: Xem báo cáo 2:07
 • Tổng quan kết nối phần mềm kế toán 0:55
 • Bài 1: Thiết lập kết nối SME 3:51
 • Bài 2: Thiết lập kết nối AMIS ACT 3:20
 • Bài 3: Thiết lập kết nối AMIS kế toán 6:04

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA ESHOP - Khóa 5 - Quản lý và chăm sóc khách hàng qua Lomas
Bão Sơn Sơn
(0) 7 học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 4 - Quản lý cửa hàng thiết lập và bán hàng online trên OCM
Bão Sơn Sơn
(0) 8 học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 3 - Nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
Bão Sơn Sơn
(0) 7 học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 2 - Quản lý tồn kho, thu chi, lãi lỗ và kết nối PM kế toán
Bão Sơn Sơn
(0) 6 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 10 phút
Giáo trình: 49 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC