MISA ESHOP - Khóa 1 - Thiết lập ban đầu, trang đặt hàng, kết nối kế toán

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 27 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA ESHOP, bạn sẽ:

 • Biết cách thiết lập danh mục ban đầu
 • Biết cách thiết lập những thông tin cửa hàng, mua hàng/bán hàng.
 • Biết cách nhập số dư ban đầu khi sử dụng phần mềm.

Giới thiệu khóa học

Eshop là phần mềm bán hàng đa kênh giúp khách hàng dễ dàng quản lý được hoạt động kinh doanh của cửa hàng ở bất cứ đâu. 

Trong phạm vi khóa học này sẽ giúp quý khách hàng nắm được những thiết lập cơ bản ban đầu khi tiếp xúc và là nền tảng để khách hàng có thể sử dụng phần mềm tối ưu nhất.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan thiết lập danh mục ban đầu Học thử 2:16
 • Bài 1: Thêm mới nhóm hàng hóa Học thử 2:11
 • Bài 2: Thêm mới hàng hóa trực tiếp Học thử 2:17
 • Bài 3: Thêm mới hàng hóa bằng Excel Học thử 2:09
 • Bài 4: Thêm mới Combo Học thử 2:09
 • Bài 5: Thêm mới dịch vụ khác Học thử 1:22
 • Bài 6: Thêm mới đơn vị tính Học thử 0:55
 • Bài 7: Thao tác In tem mã Học thử 3:32
 • Bài 8: Thêm mới bảng giá Học thử 2:11
 • Bài 9: Thêm mới kho Học thử 1:43
 • Bài 10: Thêm mới nhóm khách hàng Học thử 0:49
 • Bài 11: Thêm mới khách hàng Học thử 1:05
 • Bài 12: Thêm mới nhóm nhà cung cấp Học thử 0:54
 • Bài 13: Thêm mới nhà cung cấp Học thử 1:45
 • Bài 14: Thêm mới đối tác giao hàng Học thử 1:46
 • Bài 15: Thêm mới mục thu, mục chi Học thử 1:26
 • Bài 16: Thêm mới nhân viên Học thử 5:41
 • Bài 17: Thêm mới cửa hàng trong chuỗi Học thử 1:27
 • Bài 18: Thêm mới két đựng tiền Học thử 0:58
 • Bài 19: Thêm mới ca làm việc Học thử 1:00
 • Bài 20: Thêm mới thẻ ngân hàng/ ví điện tử Học thử 0:57
 • Bài 21: Thêm mới tài khoản ngân hàng Học thử 1:24
 • Bài 22: Thêm mới kênh bán hàng Học thử 1:21
 • Tổng quan thiết lập ban đầu Học thử 1:58
 • Bài 1: Khai báo thông tin chung Học thử 0:41
 • Bài 2: Thiết lập mua hàng/bán hàng Học thử 1:22
 • Bài 3: Thiết lập quy tắc đánh chứng từ Học thử 1:26
 • Bài 4: Nhập tồn kho ban đầu Học thử 1:56
 • Bài 5: Nhập công nợ khách hàng ban đầu Học thử 1:40
 • Bài 6: Nhập công nợ nhà cung cấp ban đầu Học thử 1:47
 • Bài 7: Nhập công nợ đối tác giao hàng ban đầu Học thử 1:32
 • Bài 8: Nhập quỹ tiền ban đầu Học thử 0:31
 • Bài 9: Thiết lập quản lý vai trò Học thử 1:35
 • Bài 10: Xem nhật ký truy cập Học thử 0:57
 • Bài 11: Xóa dữ liệu cửa hàng Học thử 1:03
 • Bài 12: Quản lý cửa hàng Hủy hóa đơn Học thử 0:51
 • Tổng quan kết nối phần mềm kế toán Học thử 0:55
 • Bài 1: Thiết lập kết nối SME Học thử 3:51
 • Bài 2: Thiết lập kết nối AMIS ACT Học thử 3:20
 • Bài 3: Thiết lập kết nối AMIS kế toán Học thử 6:04

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA ESHOP - Khóa 2 - Quản lý tồn kho, thu chi, lãi lỗ và kết nối PM kế toán
ACADEMY MISA
(1) 22 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 4 - Quản lý cửa hàng thiết lập và bán hàng online trên OCM
JSC MISA
(0) 9 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 3 - Nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
ACADEMY MISA
(0) 7 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 5 - Quản lý và chăm sóc khách hàng qua Lomas
JSC MISA
(0) 2 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 33 phút
Giáo trình: 49 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC