MISA ESHOP - Khóa 1 - Thiết lập ban đầu, trang đặt hàng, kết nối kế toán

ACADEMY MISA
0 đánh giá 117 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm MISA ESHOP, bạn sẽ:

 • Biết cách thiết lập danh mục ban đầu
 • Biết cách thiết lập những thông tin cửa hàng, mua hàng/bán hàng.
 • Biết cách nhập số dư ban đầu khi sử dụng phần mềm.

Giới thiệu khóa học

Eshop là phần mềm bán hàng đa kênh giúp khách hàng dễ dàng quản lý được hoạt động kinh doanh của cửa hàng ở bất cứ đâu. 

Trong phạm vi khóa học này sẽ giúp quý khách hàng nắm được những thiết lập cơ bản ban đầu khi tiếp xúc và là nền tảng để khách hàng có thể sử dụng phần mềm tối ưu nhất.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan thiết lập danh mục ban đầu Học thử 02:16
 • Bài 1: Thêm mới nhóm hàng hóa Học thử 02:11
 • Bài 2: Thêm mới hàng hóa trực tiếp Học thử 2:17
 • Bài 3: Thêm mới hàng hóa bằng Excel Học thử 2:09
 • Bài 4: Thêm mới Combo 2:09
 • Bài 5: Thêm mới dịch vụ khác 01:22
 • Bài 6: Thêm mới đơn vị tính 00:55
 • Bài 7: Thao tác In tem mã 3:32
 • Bài 8: Thêm mới bảng giá 2:11
 • Bài 9: Thêm mới kho 01:43
 • Bài 10: Thêm mới nhóm khách hàng 00:49
 • Bài 11: Thêm mới khách hàng 1:05
 • Bài 12: Thêm mới nhóm nhà cung cấp 00:54
 • Bài 13: Thêm mới nhà cung cấp 1:45
 • Bài 14: Thêm mới đối tác giao hàng 1:46
 • Bài 15: Thêm mới mục thu, mục chi 01:26
 • Bài 16: Thêm mới nhân viên 05:41
 • Bài 17: Thêm mới cửa hàng trong chuỗi 01:27
 • Bài 18: Thêm mới két đựng tiền 00:58
 • Bài 19: Thêm mới ca làm việc 01:00
 • Bài 20: Thêm mới thẻ ngân hàng/ ví điện tử 00:57
 • Bài 21: Thêm mới tài khoản ngân hàng 01:24
 • Bài 22: Thêm mới kênh bán hàng 01:21
 • Tổng quan thiết lập ban đầu 01:58
 • Bài 1: Khai báo thông tin chung 00:41
 • Bài 2: Thiết lập mua hàng/bán hàng 01:22
 • Bài 3: Thiết lập quy tắc đánh chứng từ 01:26
 • Bài 4: Nhập tồn kho ban đầu 1:56
 • Bài 5: Nhập công nợ khách hàng ban đầu 1:40
 • Bài 6: Nhập công nợ nhà cung cấp ban đầu 1:47
 • Bài 7: Nhập công nợ đối tác giao hàng ban đầu 01:32
 • Bài 8: Nhập quỹ tiền ban đầu 00:31
 • Bài 9: Thiết lập quản lý vai trò 01:35
 • Bài 10: Xem nhật ký truy cập 00:57
 • Bài 11: Xóa dữ liệu cửa hàng 01:03
 • Bài 12: Quản lý cửa hàng Hủy hóa đơn 00:51
 • Tổng quan trang đặt hàng 01:09
 • Bài 1: Thiết lập thông tin 00:53
 • Bài 2: Thiết lập banner trang chủ 01:59
 • Bài 3: Đồng bộ hàng hóa 04:21
 • Bài 4: Thiết lập giao hàng 02:11
 • Bài 5: Thiết lập thanh toán 01:38
 • Bài 6: Thiết lập nâng cao 03:53
 • Bài 7: Thiết lập đơn hàng 02:08
 • Bài 8: Xem báo cáo 02:07
 • Tổng quan kết nối phần mềm kế toán 00:55
 • Bài 1: Thiết lập kết nối SME 03:51
 • Bài 2: Thiết lập kết nối AMIS ACT 03:20
 • Bài 3: Thiết lập kết nối AMIS kế toán 06:04

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1923 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA ESHOP - Khóa 2 - Quản lý tồn kho, thu chi, lãi lỗ và kết nối PM kế toán
ACADEMY MISA
(0) 89 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 4 - Quản lý cửa hàng thiết lập và bán hàng online trên OCM
JSC MISA
(0) 46 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 3 - Nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
ACADEMY MISA
(0) 70 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 5 - Quản lý và chăm sóc khách hàng qua Lomas
JSC MISA
(0) 38 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 33 phút
Giáo trình: 49 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC