MISA ESHOP - Khóa 4 - Quản lý cửa hàng thiết lập và bán hàng online trên OCM

JSC MISA
0 đánh giá 46 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau tham gia khóa học, Anh/Chị sẽ:

 • Biết cách sử dụng bán hàng thông qua Fanpage
 • Biết cách xử lý đơn hàng trên sàn thương mại điện tử bằng PM Eshop

Giới thiệu khóa học

Eshop là phần mềm bán hàng đa kênh giúp khách hàng dễ dàng quản lý được hoạt động kinh doanh của cửa hàng ở bất cứ đâu. 

Trong phạm vi khóa học này sẽ giúp quý khách hàng nắm được cách thực hiện thao tác: Sử dụng Fanpage, Shopee, Lazada, Sendo, Zalo Shop, nguồn khác trên phần mềm Eshop để xử lý đơn hàng phát sinh từ các nguồn giúp cửa hàng sử dụng phần mềm tối ưu nhất.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan Facebook trên OCM 01:27
 • Bài 1: Thao tác kết nối Fanpage Facebook - OCM 0:57
 • Bài 2: Thao tác phân quyền chăm sóc khách hàng 1:56
 • Bài 3: Thao tác chốt đơn khi livestream 2:58
 • Bài 4: Thao tác xử lý đơn hàng từ Fanpage trên OCM 1:55
 • Bài 5: Thao tác xử lý đơn hàng từ Fanpage trên ESHOP 1:19
 • Bài 6: Thao tác quản lý và theo dõi đơn hàng 1:17
 • Bài 7: Thao tác marketing cập nhật hàng hóa lên Fanpage 1:09
 • Bài 8: Thao tác đăng bài lên Fanpage 1:33
 • Bài 9: Quản lý sổ đen Fanpage 00:57
 • Bài 10: Thao tác tự tạo chatbox cho Fanpage 3:28
 • Bài 11: Thao tác sử dụng chatbox cho Fanpage 4:13
 • Bài 12: Thao tác tư vấn bán hàng 2:38
 • Bài 13: Thao tác lập đơn hàng 2:37
 • Bài 14: Thao tác gửi tin nhắn hàng loạt 4:35
 • Bài 15: Xem báo cáo và nhật ký truy cập 02:52
 • Tổng quan sàn thương mại điện tử 01:28
 • Bài 1: Thiết lập kết nối Lazada 2:43
 • Bài 2: Thao tác đăng hàng hóa lên Lazada từ danh mục Eshop 1:59
 • Bài 3: Thao tác xử lý đơn hàng Lazada 2:47
 • Bài 4: Xem báo cáo và nhật ký truy cập 01:46
 • Tổng quan sàn thương mại điện tử 01:28
 • Bài 1: Thiết lập kết nối Shopee 2:15
 • Bài 2: Thao tác đăng hàng hóa lên Shopee từ danh mục Eshop 1:37
 • Bài 3: Thao tác xử lý đơn hàng Shopee 2:47
 • Bài 4: Xem báo cáo và nhật ký truy cập 01:46
 • Tổng quan sàn thương mại điện tử 01:28
 • Bài 1: Thiết lập kết nối Zalo Shop 2:25
 • Bài 2: Thao tác đăng hàng hóa lên Zalo Shop từ danh mục Eshop 1:14
 • Bài 3: Thao tác xử lý đơn hàng Zalo Shop 2:11
 • Bài 4: Xem báo cáo và nhật ký truy cập 01:46
 • Tổng quan sàn thương mại điện tử 01:28
 • Bài 1: Thiết lập kết nối Sendo 1:15
 • Bài 2: Thao tác đăng hàng hóa lên Sendo từ danh mục Eshop 1:15
 • Bài 3: Thao tác xử lý đơn hàng Sendo 1:11
 • Bài 4: Xem báo cáo và nhật ký truy cập 01:46
 • Bài 1: Thêm mới đơn hàng trên nguồn khác 02:50
 • Bài 2: Thao tác xử lý đơn hàng nguồn khác 01:25
 • Bài 4: Xem báo cáo và nhật ký truy cập 01:02

Thông tin giảng viên

JSC MISA
459 học viên 10 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA ESHOP - Khóa 2 - Quản lý tồn kho, thu chi, lãi lỗ và kết nối PM kế toán
ACADEMY MISA
(0) 89 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 3 - Nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
ACADEMY MISA
(0) 70 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 5 - Quản lý và chăm sóc khách hàng qua Lomas
JSC MISA
(0) 38 học viên 009
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 1 - Thiết lập ban đầu, trang đặt hàng, kết nối kế toán
ACADEMY MISA
(0) 117 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 17 phút
Giáo trình: 39 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC