MISA ESHOP - Khóa 4 - Quản lý cửa hàng thiết lập và bán hàng online trên OCM

JSC MISA
0 Đánh giá 9 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau tham gia khóa học, Anh/Chị sẽ:

 • Biết cách sử dụng bán hàng thông qua Fanpage
 • Biết cách xử lý đơn hàng trên sàn thương mại điện tử bằng PM Eshop

Giới thiệu khóa học

Eshop là phần mềm bán hàng đa kênh giúp khách hàng dễ dàng quản lý được hoạt động kinh doanh của cửa hàng ở bất cứ đâu. 

Trong phạm vi khóa học này sẽ giúp quý khách hàng nắm được cách thực hiện thao tác: Sử dụng Fanpage, Shopee, Lazada, Sendo, Zalo Shop, nguồn khác trên phần mềm Eshop để xử lý đơn hàng phát sinh từ các nguồn giúp cửa hàng sử dụng phần mềm tối ưu nhất.

Nội dung khóa học

 • Tổng quan Facebook trên OCM Học thử 1:27
 • Bài 1: Thao tác kết nối Fanpage Facebook - OCM Học thử 0:57
 • Bài 2: Thao tác phân quyền chăm sóc khách hàng Học thử 1:56
 • Bài 3: Thao tác chốt đơn khi livestream Học thử 2:58
 • Bài 4: Thao tác xử lý đơn hàng từ Fanpage trên OCM Học thử 1:55
 • Bài 5: Thao tác xử lý đơn hàng từ Fanpage trên ESHOP Học thử 1:19
 • Bài 6: Thao tác quản lý và theo dõi đơn hàng Học thử 1:17
 • Bài 7: Thao tác marketing cập nhật hàng hóa lên Fanpage Học thử 1:09
 • Bài 8: Thao tác đăng bài lên Fanpage Học thử 1:33
 • Bài 9: Quản lý sổ đen Fanpage Học thử 0:57
 • Bài 10: Thao tác tự tạo chatbox cho Fanpage Học thử 3:28
 • Bài 11: Thao tác sử dụng chatbox cho Fanpage Học thử 4:13
 • Bài 12: Thao tác tư vấn bán hàng Học thử 2:38
 • Bài 13: Thao tác lập đơn hàng Học thử 2:37
 • Bài 14: Thao tác gửi tin nhắn hàng loạt Học thử 4:35
 • Bài 15: Xem báo cáo và nhật ký truy cập Học thử 2:52
 • Bài 1: Thiết lập kết nối Lazada Học thử 2:43
 • Bài 2: Thao tác đăng hàng hóa lên Lazada từ danh mục Eshop Học thử 1:59
 • Bài 3: Thao tác xử lý đơn hàng Lazada Học thử 2:47
 • Bài 4: Xem báo cáo và nhật ký truy cập Học thử 1:46
 • Bài 1: Thiết lập kết nối Shopee Học thử 2:15
 • Bài 2: Thao tác đăng hàng hóa lên Shopee từ danh mục Eshop Học thử 1:37
 • Bài 3: Thao tác xử lý đơn hàng Shopee Học thử 2:47
 • Bài 4: Xem báo cáo và nhật ký truy cập Học thử 1:46
 • Bài 1: Thiết lập kết nối Zalo Shop Học thử 2:25
 • Bài 2: Thao tác đăng hàng hóa lên Zalo Shop từ danh mục Eshop Học thử 1:14
 • Bài 3: Thao tác xử lý đơn hàng Zalo Shop Học thử 2:11
 • Bài 4: Xem báo cáo và nhật ký truy cập Học thử 1:46
 • Bài 1: Thiết lập kết nối Sendo Học thử 1:15
 • Bài 2: Thao tác đăng hàng hóa lên Sendo từ danh mục Eshop Học thử 1:15
 • Bài 3: Thao tác xử lý đơn hàng Sendo Học thử 1:11
 • Bài 4: Xem báo cáo và nhật ký truy cập Học thử 1:46

Thông tin giảng viên

JSC MISA
22 Học viên 28 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA ESHOP - Khóa 2 - Quản lý tồn kho, thu chi, lãi lỗ và kết nối PM kế toán
ACADEMY MISA
(1) 22 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 3 - Nhân viên bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
ACADEMY MISA
(0) 7 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 5 - Quản lý và chăm sóc khách hàng qua Lomas
JSC MISA
(0) 2 Học viên
Miễn phí
MISA ESHOP - Khóa 1 - Thiết lập ban đầu, trang đặt hàng, kết nối kế toán
ACADEMY MISA
(0) 27 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 6 phút
Giáo trình: 32 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC