Hướng dẫn sử dụng AMIS Chấm công

Khóa học giúp bạn thực hiện nhanh chóng các thao tác như khai báo ca, phân ca chấm công, quản lý đơn làm việc trong mỗi đơn vị, doanh nghiệp, tăng cường hiệu suất làm việc.

MISA
0 đánh giá 5 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách khai báo ca và kiểm soát việc chấm công của nhân sự nhanh chóng, dễ dàng.
 • Bạn sẽ sở hữu các tính năng nổi bật, ưu việt trên AMIS Chấm công.

Giới thiệu khóa học

Nếu bạn đang không biết bắt đầu sử dụng phần mềm từ đâu thì bộ video này sẽ giúp bạn. Từ những hướng dẫn về cài đặt, thiết lập các quy định chấm công, khai báo ca làm việc... cho đến những hướng dẫn chi tiết, đổi ca, chấm công, quản lý đơn từ,... đều sẽ được các giảng viên MISA giới thiệu lần lượt qua các video đào tạo này.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan phần mềm Amis Chấm công Học thử
 • Bài 2: Thiết lập hệ thống ban đầu Học thử
 • Bài 3: Khai báo nhân viên Học thử
 • Bài 4: Thiết lập Quy định Chấm công Học thử
 • Bài 5: Thiết lập Quy định nghỉ, Quy định làm thêm Học thử
 • Bài 5: Hướng dẫn kết nối và lấy dữ liệu máy chấm công Học thử
 • Bài 6: Hướng dẫn cách lập bảng chấm công chi tiết Học thử
 • Bài 7: Hướng dẫn lập bảng chấm công tổng hợp Học thử
 • Bài 8: Hướng dẫn cách lập duyệt đơn nhanh chóng Học thử
 • Bài 1: Quản lý ca làm việc
 • Bài 2: Quản lý đơn từ Học thử
 • Bài 3: Quản lý chấm công tại đơn vị
 • Bài 4: Quản lý chấm công từ xa qua app điện thoại, máy tính Học thử
 • Bài 5: Cách lặp đơn xin nghỉ, đơn đi công tác, đơn làm thêm giờ 4:53
 • Bài 6: Cách đăng ký ca làm việc 3:33
 • Bài 7: Nhân viên kiểm tra công và gửi đề nghị cập nhật công 1:50
 • Bài 1: Báo cáo tổng quan phần mềm Amis chấm công Học thử
 • Bài 2: Báo cáo chi tiết phần mềm Amis chấm công Học thử

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 47 phút
Giáo trình: 18 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC