MISA SME.NET - Khóa 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước

Thành thạo in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET chỉ với các thao tác vô cùng đơn giản

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 29 học viên

Bạn sẽ học được gì

Kết thúc khóa học Hướng dẫn in báo cáo, tạo dữ liệu và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET, học viên sẽ

  • In được các các báo cáo mua hàng, bán hàng, báo cáo kho, TSCĐ, các báo cáo tài chính quan trọng theo quy định....
  • Tùy chỉnh được các báo cáo theo nhu cầu quản trị nội bộ của doanh nghiệp 
  • Tạo được dữ liệu mới kế thừa được số dư từ dữ liệu năm trước chuyển sang .
  • Chuyển được số dư chính xác từ dữ liệu cuối năm trước sang ...

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn in báo cáo, tạo dữ liệu và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET giúp

  • Quản lý và in được các báo cáo quản trị của doanh nghiệp, giúp kế toán và giám đốc có những góc nhìn tốt hơn về tình hình tài chính của doanh nghiệp
  • Khi kết thúc năm tài chính, kế toán sẽ tạo được dữ liệu cho năm tài chính mới dựa trên dữ liệu từ năm cũ  

 

Nội dung khóa học

  • Hướng dẫn in một số báo cáo theo quy định và tùy biến các cột trên báo cáo 10:15
  • Hướng dẫn tạo dữ liệu mới từ dừ liệu năm trước 3:06
  • Hướng dẫn cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước 10:24

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 8: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ công cụ dụng cụ
Bão Sơn Sơn
(0) 20 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
Bão Sơn Sơn
(0) 21 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
Bão Sơn Sơn
(0) 21 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 6: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ quản lý kho
Bão Sơn Sơn
(0) 21 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 2: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ mua hàng
Bão Sơn Sơn
(0) 22 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 23 phút
Giáo trình: 3 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC