AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Mua hàng

ACADEMY MISA
0 đánh giá 9 học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Mua hàng trên phần mềm AMIS Kế toán_Version 1

Giới thiệu khóa học

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Mua hàng trên phần mềm MISA SME

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Mua hàng trong nước về nhập kho 3:26
 • Bài 2: Mua hàng trong nước không qua kho 2:57
 • Bài 3: Mua hàng nhập khẩu không qua kho 4:29
 • Bài 1: Hóa đơn mua hàng và hóa đơn chi phí mua hàng về cùng lúc 2:30
 • Bài 2: Hóa đơn mua hàng về trước hóa đơn chi phí mua hàng 2:45
 • Bài 3: Hóa đơn chi phí mua hàng về trước hóa đơn mua hàng 2:41
 • Bài 1: Chiết khấu thương mại giảm trừ ngay trên hóa đơn mỗi lần mua hàng 1:46
 • Bài 2: Chiết khấu thương mại giảm trừ trên hóa đơn lần cuối cùng và hàng hóa mua về vẫn còn tồn trong kho 2:27
 • Bài 1: Hàng về trước hóa đơn về sau 2:27
 • Bài 2: Hóa đơn về trước hàng về sau 3:08
 • Bài 3: Mua hàng tại đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu 4:56
 • Bài 4: Mua hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu 6:21
 • Bài 5: Trả lại hàng đã mua về nhập kho 1:59
 • Bài 6: Trả lại hàng đã mua không qua kho 1:38
 • Bài 7: Giảm giá hàng đã mua về nhập kho 1:21
 • Bài 8: Giảm giá hàng mua không qua kho 1:21
 • Bài 1: Trường hợp dịch vụ phát sinh là chi phí mua hàng cần phân bổ vào giá trị hàng mua về 1:41
 • Bài 2: Trường hợp dịch vụ phát sinh không phải là chi phí mua hàng 2:27

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1687 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 25 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 11 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
ACADEMY MISA
(0) 24 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 21 học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 7 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 50 phút
Giáo trình: 18 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC