AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Mua hàng

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Mua hàng trên phần mềm AMIS Kế toán_Version 1

Giới thiệu khóa học

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Mua hàng trên phần mềm MISA SME

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Mua hàng trong nước về nhập kho Học thử 3:26
 • Bài 2: Mua hàng trong nước không qua kho Học thử 2:57
 • Bài 3: Mua hàng nhập khẩu không qua kho Học thử 4:29
 • Bài 1: Hóa đơn mua hàng và hóa đơn chi phí mua hàng về cùng lúc Học thử 2:30
 • Bài 2: Hóa đơn mua hàng về trước hóa đơn chi phí mua hàng Học thử 2:45
 • Bài 3: Hóa đơn chi phí mua hàng về trước hóa đơn mua hàng Học thử 2:41
 • Bài 1: Chiết khấu thương mại giảm trừ ngay trên hóa đơn mỗi lần mua hàng Học thử 1:46
 • Bài 2: Chiết khấu thương mại giảm trừ trên hóa đơn lần cuối cùng và hàng hóa mua về vẫn còn tồn trong kho Học thử 2:27
 • Bài 1: Hàng về trước hóa đơn về sau Học thử 2:27
 • Bài 2: Hóa đơn về trước hàng về sau Học thử 3:08
 • Bài 3: Mua hàng tại đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu Học thử 4:56
 • Bài 4: Mua hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu Học thử 6:21
 • Bài 5: Trả lại hàng đã mua về nhập kho Học thử 1:59
 • Bài 6: Trả lại hàng đã mua không qua kho Học thử 1:38
 • Bài 7: Giảm giá hàng đã mua về nhập kho Học thử 1:21
 • Bài 8: Giảm giá hàng mua không qua kho Học thử 1:21
 • Bài 1: Trường hợp dịch vụ phát sinh là chi phí mua hàng cần phân bổ vào giá trị hàng mua về Học thử 1:41
 • Bài 2: Trường hợp dịch vụ phát sinh không phải là chi phí mua hàng Học thử 2:27

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1137 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 133)
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Giá thành (Thông tư 200)
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Kho
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Tài sản cố định
ACADEMY MISA
(0) 3 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán V1 - Các nghiệp vụ cơ bản của phân hệ Bán hàng
MISA ACADEMY
(0) 3 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 50 phút
Giáo trình: 18 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC