MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Tuyển sinh

ACADEMY MISA
0 đánh giá 8 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Phụ huynh, Học sinh: Nắm bắt tức thời thông tin tuyển sinh để chọn trường, tiết kiệm thời gian đi lại, công sức thực hiện trong quá trình làm thủ tục đăng ký dự tuyển. Theo dõi quá trình tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ qua mobile để kịp thời điều chỉnh. Nhận ngay kết quả tuyển sinh qua SISAP hoặc tra cứu trên Cổng tuyển sinh, Website Nhà trường.
  • Nhà trường: Xử lý quy trình tuyển sinh, phục vụ công tác báo cáo, điều hành chỉ đạo cho các cấp Sở, Phòng Giáo dục - Đào tạo và các trường trực thuộc quản lý trên địa bàn Tỉnh/TP.

Giới thiệu khóa học

EMIS - Tuyển sinh giúp tăng cường chất lượng công tác tuyển sinh, quy mô tuyển sinh và đảm bảo tính liên thông giữa các cấp học.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Hướng dẫn sử dụng EMIS - Tuyển sinh cho nhà trường 2:08
  • Bài 2: Hướng dẫn sử dụng Cổng tuyển sinh cho phụ huynh 1:26

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1923 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thời khóa biểu
MISA ACADEMY
(1) 30 học viên 009
Miễn phí
MISA - EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Học sinh
ACADEMY MISA
(0) 16 học viên 009
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thư viện
MISA ACADEMY
(0) 33 học viên 009
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng EMIS - Thiết bị
MISA ACADEMY
(1) 59 học viên 009
Miễn phí
MISA EMIS - Hướng dẫn sử dụng SISAP
ACADEMY MISA
(0) 13 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 3 phút
Giáo trình: 2 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC