MISA SME.NET - Khóa 4: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ quỹ

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 118 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Kết thúc khóa học, Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Quỹ trên phần mềm MISA SME.NET, liên quan đến:

 • Thu tiền mặt
 • Chi tiền mặt

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Phân hệ quản lý quỹ giúp doanh nghiệp quản lý tình hình thu chi tiền mặt của doanh nghiệp rõ ràng nhanh chóng, kiểm soát được dòng tiền qua các hệ thống báo cáo thu chi rõ ràng chi tiết 

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu chung về phân hệ quỹ Học thử 2:53
 • Bài 1: Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt Học thử 1:36
 • Bài 2: Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt Học thử 1:54
 • Bài 3: Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt Học thử 3:06
 • Bài 4: Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt Học thử 2:29
 • Bài 5: Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt Học thử 1:35
 • Bài 6: Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên Học thử 2:31
 • Bài 7: Thu khác bằng tiền mặt Học thử 2:00
 • Bài 1: Mang tiền mặt vào ngân hàng Học thử 1:36
 • Bài 2: Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt Học thử 2:05
 • Bài 3: Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt Học thử 3:03
 • Bài 4: Tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt Học thử 2:43
 • Bài 5: Trả lương bằng tiền mặt Học thử 2:10
 • Bài 6: Nộp thuế hàng nhập khẩu bằng tiền mặt Học thử 2:06
 • Bài 7: Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB,…) Học thử 3:36
 • Bài 8: Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt Học thử 2:04
 • Bài 9: Chi khác bằng tiền mặt Học thử 1:58

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 119 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
MISA ACADEMY
(0) 120 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(1) 118 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 121 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 120 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 44 phút
Giáo trình: 19 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC