CUKCUK - Tutorial for MISA LOMAS

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 0 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Create online membership card 
  • Set pointing system 
  • Track customer information
  • Creat QR code game to attrach new member
  • Auto send marketing messange to customer 
  • Create voucher program
  • Set voucher for selling 

Giới thiệu khóa học

After attedding this course, you know how to apply MISA LOMAS in taking care of your member 

Nội dung khóa học

  • Manage online membership on facebook Học thử 2:26
  • LOMAS Membership and Pointing system Policy Học thử 3:03
  • Setting Gift code and release to customer Học thử 2:59

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

CUKCUK - Tutorial for Cashier
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
CUKCUK - Tutorial for Managers (Basic)
Tùng Đỗ Thanh
(0) 1 Học viên
Miễn phí
CUKCUK - Tutorial for Manager (Advanced)
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
CUKCUK - Tutorial for Waitstaff
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 14 phút
Giáo trình: 5 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC