AMIS Công việc - Hướng dẫn sử dụng phần mềm

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 4 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học viên sẽ dễ dàng nắm rõ cách tiếp nhận công việc và giao công việc cho nhân viên khác trên phần mềm AMIS Công việc
 • Học viên sẽ giám sát được tiến độ, đánh giá được chất lượng công việc của cá nhân và công việc của nhân viên được giao
 • Học viên sử dụng dễ dàng sử dụng thiết lập tính năng trên phần mềm

Giới thiệu khóa học

Đào tạo AMIS Công việc là khóa học hướng dẫn tổng quan về phần mềm, thiết lập phòng ban, dự án, thêm các công việc và tính năng theo dõi công việc nhân viên trên phần mềm AMIS Công việc. 

Nhằm giúp quản lý theo dõi, giám sát tiến độ công việc, đánh giá được chất lượng công việc mà nhân viên được giao.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu tổng quan ứng dụng AMIS Công việc Học thử 7:50
 • Bài 2: Tạo và giao việc Học thử 1:45
 • Bài 3: Tiếp nhận và thực hiện công việc Học thử 1:48
 • Bài 4: Theo dõi và giám sát tiến độ công việc Học thử 1:02
 • Bài 5: Đánh giá chất lượng công việc của nhân viên Học thử 3:18
 • Case 1: Cách tổ chức công ty có nhiều bộ phận, phòng bạn Học thử 4:07
 • Case 2: Ủy quyền giao việc Học thử 1:40
 • Case 3: Quản lý công việc theo các dự án lặp lại (Tính năng Nhân bản) Học thử 2:15
 • Case 4: Quản lý công việc theo luồng, giai đoạn Học thử 5:43
 • Case 5: Thiết lập quy trình tự động trên giao diện Kanban/Flowchart Học thử 3:35
 • Case 6: Doanh nghiệp dịch vụ, cung ứng phần mềm, sửa chữa máy móc, tư vấn/thiết kế/xây dựng nội thất,… Học thử 4:16
 • Case 7: Doanh nghiệp truyền thông, báo chí, vận tải, du lịch, viễn thông… (có nhiều nhân viên làm việc hiện trường) Học thử 2:57
 • Case 8: Doanh nghiệp thương mại, kinh doanh thiết bị, dược phẩm, vật liệu xây dựng,… Học thử 4:17
 • 1. Thiết lập hiển thị giao diện dự án tùy theo nhu cầu quản lý công việc Học thử 1:48
 • 2. Tạo mới báo cáo nhanh chóng, trực quan Học thử 2:56
 • 3. Thiết lập tự động gửi báo cáo định kỳ Học thử 3:12
 • 4. Bật thông báo AMIS Công việc trên trình duyệt để tiện theo dõi Học thử 0:40

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Ghi chép - Hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ bản
JSC MISA
(0) 0 Học viên
Miễn phí
AMIS Tài sản - Hướng dẫn theo lĩnh vực phần mềm AMIS Quản lý tài sản
ACADEMY MISA
(0) 1 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 53 phút
Giáo trình: 17 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC