MISA SalaGov - Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tiền lương

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 2 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi tham gia khóa học:
- Đơn vị dễ dàng quản lý danh sách cán bộ nhân viên
- Lập dự toán lương, nhu cầu cải cách tiền lương một cách nhanh chóng
- Đơn vị chủ quản/CQTC xét duyệt/thẩm định dự toán lương, CCTL
- Đơn vị chủ quản/CQTC tổng hợp dự toán lương
- Đơn vị tính lương hàng tháng theo quy trình khép kín 
- Đồng thời giúp các đơn vị trực thuộc, đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính theo dõi tình hình thực hiện quỹ lương trong năm.

Giới thiệu khóa học

 • Đầy đủ nghiệp vụ “tính lương, lập dự toán và cải cách tiền lương”
 • Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt “trực tuyến, khép kín”
 • “Tự động tổng hợp 100%” bảng lương, dự toán và CCTL toàn ngành/địa phương

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn tổng quan sử dụng phần mềm Học thử 2:26
 • Bài 2: Hướng dẫn thiết lập thông tin đơn vị Học thử 2:09
 • Bài 3: Hướng dẫn khai báo danh mục Học thử 6:45
 • Bài 4: Hướng dẫn khai báo CBNV Học thử 6:17
 • Bài 5: Hướng dẫn sắp xếp nhóm CBNV Học thử 3:56
 • Bài 6: Hướng dẫn tìm kiếm thống kê Học thử 1:33
 • Bài 1: Hướng dẫn thiết lập tính lương Học thử 6:07
 • Bài 2: Hướng dẫn Sửa mẫu bảng lương Học thử 5:57
 • Bài 3: Hướng dẫn lập bảng chấm công Học thử
 • Bài 4: Hướng dẫn lập bảng tổng hợp công Học thử 5:08
 • Bài 5: Hướng dẫn tính lương truy lĩnh Học thử 3:24
 • Bài 1: Hướng dẫn thiết lập tùy chọn dự toán lương Học thử 5:57
 • Bài 2: Hướng dẫn lập dự toán lương Học thử
 • Bài 3: Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định dự toán lương Học thử 4:23
 • Bài 1: Hướng dẫn lập bảng cải cách tiền lương Học thử 5:57
 • Bài 1: Tính năng ký số trên bảng lương Học thử 5:57
 • Bài 2: Tính năng sao chép nhóm hưởng lương Học thử 5:57
 • Bài 3: Hướng dẫn Tra cứu thông tin và nghiệp vụ lương đơn vị cấp dưới Học thử 1:58

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 13 phút
Giáo trình: 18 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC