MISA SalaGov - Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Quản lý tiền lương

Thành thạo sử dụng phần mềm quản lý tiền lương MISA SalaGov chỉ với vài thao tác đơn giản

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 7 học viên

Bạn sẽ học được gì

Khi tham gia khóa học:
- Đơn vị dễ dàng quản lý danh sách cán bộ nhân viên
- Lập dự toán lương, nhu cầu cải cách tiền lương một cách nhanh chóng
- Đơn vị chủ quản/CQTC xét duyệt/thẩm định dự toán lương, CCTL
- Đơn vị chủ quản/CQTC tổng hợp dự toán lương
- Đơn vị tính lương hàng tháng theo quy trình khép kín 
- Đồng thời giúp các đơn vị trực thuộc, đơn vị chủ quản/cơ quan tài chính theo dõi tình hình thực hiện quỹ lương trong năm.

Giới thiệu khóa học

 • Đầy đủ nghiệp vụ “tính lương, lập dự toán và cải cách tiền lương”
 • Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt “trực tuyến, khép kín”
 • “Tự động tổng hợp 100%” bảng lương, dự toán và CCTL toàn ngành/địa phương

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn tổng quan sử dụng phần mềm
 • Bài 2: Hướng dẫn thiết lập thông tin đơn vị
 • Bài 3: Hướng dẫn khai báo danh mục
 • Bài 4: Hướng dẫn khai báo CBNV
 • Bài 5: Hướng dẫn sắp xếp nhóm CBNV
 • Bài 6: Hướng dẫn tìm kiếm thống kê
 • Bài 1: Hướng dẫn thiết lập tính lương
 • Bài 2: Hướng dẫn Sửa mẫu bảng lương
 • Bài 3: Hướng dẫn lập bảng chấm công
 • Bài 4: Hướng dẫn lập bảng tổng hợp công
 • Bài 5: Hướng dẫn tính lương truy lĩnh
 • Bài 1: Hướng dẫn thiết lập tùy chọn dự toán lương
 • Bài 2: Hướng dẫn lập dự toán lương
 • Bài 3: Hướng dẫn xét duyệt, thẩm định dự toán lương
 • Bài 1: Hướng dẫn lập bảng cải cách tiền lương
 • Bài 1: Tính năng ký số trên bảng lương
 • Bài 2: Tính năng sao chép nhóm hưởng lương
 • Bài 3: Hướng dẫn Tra cứu thông tin và nghiệp vụ lương đơn vị cấp dưới

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 18 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC