MISA SME.NET - Khóa 2: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ mua hàng

Thành thạo sử dụng chi tiết các nghiệp vụ trong phân hệ mua hàng trên phần mềm kế toán MISA SME.NET chỉ với các thao tác vô cùng đơn giản

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 27 học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi kết thúc khóa học, Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Mua hàng trên phần mềm MISA SME.NET, liên quan đến:

 • Mua hàng theo: đơn mua hàng, lệnh sản xuất, mua hàng trong nước qua và không qua kho, mua dịch vụ,...
 • Giảm giá hàng mua
 • Trả lại hàng mua

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA  SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, thông minh, nhập liệu tự động, nâng cao năng suất  và quản trị tài chính tức thời 

Khóa học hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ phân hệ Mua hàng trên phần mềm MISA SME.NET giúp kế toán quản lý được đơn mua hàng, hợp đồng mua hàng trên phần mềm, bất cứ lúc nào, kế toán cũng dễ dàng xem được từng mặt hàng đã nhận được bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, chưa nhận theo từng đơn hàng, từng nhân viên mua hàng. Tự động lập chứng từ mua hàng khi nhận HĐĐT đầu vào.Dễ dàng tra cứu được người bán có đang được phép hoạt động hay không giúp giảm thiểu việc kê khai các hóa đơn không hợp lệ.

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu chung về phân hệ mua hàng 4:01
 • Bài 1: Lập đơn mua hàng 3:11
 • Bài 2: Lập hợp đồng mua 2:33
 • Bài 3: Mua hàng theo đơn mua hàng
 • Bài 4: Mua hàng theo hợp đồng mua 5:09
 • Bài 5: Mua hàng trong nước về nhập kho 5:53
 • Bài 6: Mua hàng trong nước không qua kho 5:20
 • Bài 7: Mua hàng nhập khẩu nhập kho
 • Bài 8: Mua hàng nhập khẩu không qua kho
 • Bài 9: Hóa đơn về trước hàng về sau
 • Bài 10: Hàng về trước hóa đơn về sau
 • Bài 11: Mua dịch vụ không phải chi phí mua hàng
 • Bài 12.1: Mua dịch vụ là chi phí mua hàng
 • Bài 12.2 : Mua hàng có phát sinh chi phí - Hóa đơn mua hàng về cùng lúc hóa đơn chi phí
 • Bài 12.3: Mua hàng có phát sinh chi phí - Hóa đơn mua hàng về trước hóa đơn chi phí
 • Bài 12.4: Mua hàng có phát sinh chi phí - Hóa đơn mua hàng về sau hóa đơn chi phí
 • Bài 13.1: Mua hàng có chiết khấu thương mại giảm trừ ngay trên hóa đơn mỗi lần mua hàng
 • Bài 13.2: Mua hàng có chiết khấu thương mại giảm trừ trên hóa đơn lần cuối cùng
 • Bài 14: Mua hàng tại đơn vị giao ủy thác nhập khẩu 7:45
 • Bài 15: Mua hàng tại đơn vị nhận ủy thác nhập khẩu 9:05
 • Bài 16: Mua hàng từ lệnh sản xuất
 • Bài 17: Kết nối meInvoice - Xử lý hóa đơn đầu vào lấy chứng từ về hạch toán 7:11
 • Bài 1: Giảm giá hàng đã mua về nhập kho
 • Bài 2: Giảm giá hàng mua không qua kho
 • Bài 3: Trả lại hàng đã mua về không qua kho
 • Bài 4: Trả lại hàng đã mua về nhập kho
 • Bài 1: Đối trừ chứng từ, bù trừ công nợ và quản lý công nợ phải trả 3:31
 • Bài 2: Xem báo cáo công nợ, hạn nợ, tuổi nợ, báo cáo mua hàng 2:54

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước
Bão Sơn Sơn
(0) 25 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 8: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ công cụ dụng cụ
Bão Sơn Sơn
(0) 20 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
Bão Sơn Sơn
(0) 21 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
Bão Sơn Sơn
(0) 21 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 6: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ quản lý kho
Bão Sơn Sơn
(0) 21 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 56 phút
Giáo trình: 28 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC