MISA Bamboo.NET - Hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm kế toán xã

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 6 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên sẽ biết cách sử dụng cơ bản phần mềm MISA BAMBOO.NET

Giới thiệu khóa học

Nếu bạn đang không biết bắt đầu tìm hiểu phần mềm từ đâu thì bộ video này sẽ giúp bạn. Từ những hướng dẫn về cài đặt, sao lưu, phục hồi,... cho đến những hướng dẫn về các khai báo ban đầu, nghiệp vụ ngân sách, tài sản cố định,... đều sẽ được các giảng viên MISA giới thiệu lần lượt qua các video đào tạo này.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Cài đặt phần mềm Học thử 2:50
  • Bài 2: Khai báo thông tin ban đầu Học thử 137:49
  • Bài 1: Nghiệp vụ Dự toán ngân sách Học thử 107:29
  • Bài 2: Nghiệp vụ Lương, Bảo hiểm Học thử 109:23
  • Bài 3: Nghiệp vụ Tài sản cố định Học thử 81:42

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA Bamboo.NET - Hướng dẫn kiểm tra báo cáo trên phần mềm kế toán xã
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 7 giờ 19 phút
Giáo trình: 5 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC