Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ

Hướng dẫn cách sử dụng Hóa đơn điện tử có mã Cơ quan thuế
MISA ACADEMY
0 Đánh giá 5 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ Chuyển đổi HDDT theo NĐ 123 dễ dàng
 • Bạn sẽ biết cách Tạo mẫu hóa đơn và lập thông báo hủy HDDT cũ 
 • Bạn sẽ dễ dàng biết cách Lập và xuất hóa đơn
 • Bạn sẽ hủy hóa đơn sai sót, lập điều chỉnh hóa đơn sai sót  và lập hóa đơn thay thế...

Giới thiệu khóa học

MISA tổng hợp khóa học các video hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử có mã CQT có 3 phần nội dung cần chú ý như: Chuyển đổi HDDT, Lập và xuất hóa đơn, Hủy hóa đơn sai sót đã được cấp mã CQT 

Trong 3 phần nội dung trên sẽ bao gồm nhiều mục hướng dẫn xử lý trên phần mềm.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo NĐ 123 Học thử 11:13
 • Bài 2: Tạo mẫu hóa đơn GTGT Học thử 10:16
 • Bài 3: Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử cũ trên meinvoice Học thử 2:53
 • Bài 4: Lập và xuất hóa đơn GTGT có mã Học thử 2:59
 • Bài 5: Hủy hóa đơn sai sót đã được cấp mã bởi cơ quan thuế nhưng chưa gửi khách hàng Học thử 2:56
 • Bài 6: Điều chỉnh thông tin hóa đơn sai sót đã gửi khách hàng – hóa đơn sai tên, địa chỉ, không sai Mã số thuế, số tiền và cách thông tin khác Học thử 2:26
 • Bài 7: Điều chỉnh hóa đơn sai sót đã gửi khách hàng – hóa đơn sai Mã số thuế, số tiền, tiền thuế… Học thử 3:03
 • Bài 8: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn sai sót đã gửi khách hàng – hóa đơn sai Mã số thuế, số tiền, tiền thuế… Học thử 3:29
 • Bài 9: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đặt in, tự in theo nghị định 51/2010/NĐ-CP Học thử 3:43

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA meInvoice (bản Web) -Sử dụng Hóa đơn điện tử
MISA ACADEMY
(0) 6 Học viên
Miễn phí
Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 & Thông tư 78
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử KHÔNG CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ
MISA ACADEMY
(0) 1 Học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Hướng dẫn sử dụng phần mềm - bản web
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
MISA meInvoice (bản tích hợp MISA SME.NET) - Sử dụng Hóa đơn điện tử
ACADEMY MISA
(0) 0 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 42 phút
Giáo trình: 9 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC