Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử KHÔNG CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử KHÔNG CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ
MISA ACADEMY
0 Đánh giá 1 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ dễ dàng chuyển đổi HDDT theo NĐ 123, tạo mẫu hóa đơn và lập thông báo hủy hóa đơn điện tử cũ
 • Bạn sẽ biết cách lập và xuất hóa đơn không có mã CQT
 • Bạn sẽ xử lý dễ dàng hủy hóa đơn, xuất hóa đơn điều chỉnh, lập hóa đơn thay thế,...

Giới thiệu khóa học

MISA gửi đến Quý Anh Chị khóa học Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử KHÔNG CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ

Nội dung bao gồm 3 phần nội dung chính như Chuyển đổi HDDT theo NĐ 123, Lập và xuất hóa đơn điện tử, Hủy hóa đơn sai sót ... và các bài học hướng dẫn chi tiết, hữu ích.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo NĐ 123 Học thử 11:13
 • Bài 2: Tạo mẫu hóa đơn GTGT Học thử 10:16
 • Bài 3: Lập thông báo hủy hóa đơn điện tử cũ trên meinvoice Học thử 2:53
 • Bài 4: Lập và xuất hóa đơn GTGT không có mã Học thử 3:32
 • Bài 5: Hủy hóa đơn sai sót đã được cấp mã bởi cơ quan thuế nhưng chưa gửi khách hàng Học thử 2:20
 • Bài 6: Thông báo với CQT Hóa đơn điện tử sai sót không có mã Học thử 2:09
 • Bài 7: Hướng dẫn xuất hóa đơn thay thế Hóa đơn điện tử không có mã của CQT đã gửi người mua Học thử 4:06
 • Bài 8: Hướng dẫn xuất hóa đơn điều chỉnh Hóa đơn điện tử không có mã của CQT Học thử 3:23
 • Bài 9: Gửi bảng tổng hợp dữ liệu Hóa đơn điện tử không có mã gửi CQT Học thử 4:02
 • Bài 10: Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn đặt in, tự in theo nghị định 51/2010/NĐ-CP Học thử 3:38

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn sử dụng Hóa đơn điện tử CÓ MÃ CƠ QUAN THUẾ
MISA ACADEMY
(0) 5 Học viên
Miễn phí
MISA meInvoice (bản Web) -Sử dụng Hóa đơn điện tử
MISA ACADEMY
(0) 6 Học viên
Miễn phí
Hướng dẫn chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 & Thông tư 78
MISA ACADEMY
(0) 0 Học viên
Miễn phí
MISA meInvoice - Hướng dẫn sử dụng phần mềm - bản web
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
MISA meInvoice (bản tích hợp MISA SME.NET) - Sử dụng Hóa đơn điện tử
ACADEMY MISA
(0) 0 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 47 phút
Giáo trình: 10 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC