Khóa học 9: Hướng dẫn sử dụng cơ bản MISA SME.NET - Các nghiệp vụ trong phân hệ TIỀN LƯƠNG

Chào mừng quý khách tham gia khóa học Hướng dẫn thao tác các nghiệp vụ cơ bản trong phân hệ Tiền lương trên phần mềm MISA SME.

MISA
0 đánh giá 3 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên nắm được cách thao tác các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ tiền lương

 • Lập bảng chấm công
 • Lập bảng tính lương
 • Hạch toán chi phí lương
 • Trả lương cho nhân viên
 • Nộp bảo hiểm cho nhân viên

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học hướng dẫn thao tác các nghiệp vụ cơ bản trong phân hệ Tiền lương trên phần mềm MISA SME giúp

 • Hỗ trợ kế toán thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính.
 • Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp, hay nhập khẩu kết quả chấm công tổng hợp của bộ phận nhân sự vào phần mềm; Lập bảng tổng hợp chấm công từ bảng chi tiết chấm công, hay tự lập mới bảng tổng hợp công theo buổi, hay theo giờ.....

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu phân hệ tiền lương 1:22
 • Bài 1: Lập bảng chấm công
 • Bài 2: Lập bảng tính lương
 • Bài 3: Hạch toán chi phí lương
 • Bài 4: Trả lương cho nhân viên
 • Bài 5: Nộp bảo hiểm cho nhân viên
 • Bài 6: Hướng dẫn thiết lập cột trên bảng lương và xem báo cáo tiền lương 4:26

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 5 phút
Giáo trình: 7 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC