MISA SME.NET - Khóa 9: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tiền lương

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 121 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên nắm được cách thao tác các nghiệp vụ liên quan đến phân hệ tiền lương

 • Lập bảng chấm công
 • Lập bảng tính lương
 • Hạch toán chi phí lương
 • Trả lương cho nhân viên
 • Nộp bảo hiểm cho nhân viên

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học hướng dẫn thao tác các nghiệp vụ cơ bản trong phân hệ Tiền lương trên phần mềm MISA SME.NET giúp

 • Hỗ trợ kế toán thực hiện các nghiệp vụ điều chỉnh, xử lý chênh lệch, quyết toán tạm ứng, phân bổ, hạch toán lương,… trước khi tiến hành kết chuyển lãi lỗ và lập báo cáo tài chính.
 • Cho phép lập bảng chấm công tổng hợp, hay nhập khẩu kết quả chấm công tổng hợp của bộ phận nhân sự vào phần mềm; Lập bảng tổng hợp chấm công từ bảng chi tiết chấm công, hay tự lập mới bảng tổng hợp công theo buổi, hay theo giờ.....

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu phân hệ tiền lương Học thử 1:22
 • Bài 1: Lập bảng chấm công Học thử 7:35
 • Bài 2: Lập bảng tính lương Học thử 12:09
 • Bài 3: Hạch toán chi phí lương Học thử 0:54
 • Bài 4: Trả lương cho nhân viên Học thử 1:20
 • Bài 5: Nộp bảo hiểm cho nhân viên Học thử 1:25
 • Bài 6: Hướng dẫn thiết lập cột trên bảng lương và xem báo cáo tiền lương Học thử 4:26

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 119 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
MISA ACADEMY
(0) 120 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(1) 118 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 121 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 120 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 29 phút
Giáo trình: 7 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC