MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng

Thành thạo sử dụng chi tiết các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng trên phần mềm kế toán MISA SME.NET chỉ với các thao tác vô cùng đơn giản 

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 22 học viên

Bạn sẽ học được gì

Kết thúc khóa học Hướng dẫn các nghiệp vụ cơ bản trong phân hệ hợp đồng, bạn sẽ

  • Biết cách lập và quản lý hợp đồng bán .
  • Cho phép xem theo tình trạng của hợp đồng, xem theo bộ phận/ phòng ban, theo mặt hàng, nhóm hàng…..
  • Cho phép kế toán lập hợp đồng từ đơn hàng hoặc nhân bản từ các hợp đồng đã lập trước đó để tiết kiệm thời gian không phải nhập lại thông tin

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học hướng dẫn các nghiệp vụ cơ bản trong phân hệ hợp đồng giúp: 

  • Quản lý hợp đồng theo từng dự án, từng thị trường, từng bộ phận chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng
  • Kế toán dễ dàng xem được danh sách các hợp đồng phát sinh theo thời gian, thị trường…Mọi thông tin, chứng từ phát sinh liên quan đến đều được tổng hợp về danh sách hợp đồng giúp kế toán dễ dàng quản lý và theo dõi.
  • Cho phép kế toán ghi nhận doanh số của từng hợp đồng cho một hay nhiều nhân viên để có thể xác định được doanh số đạt được của từng nhân viên hàng tháng, đối chiếu và chốt bảng doanh số với từng bộ phận kinh doanh.

 

Nội dung khóa học

  • Lập hợp đồng bán 3:16
  • Theo dõi hợp đồng bán 4:43
  • Báo cáo hợp đồng bán 1:12

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước
Bão Sơn Sơn
(0) 25 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 8: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ công cụ dụng cụ
Bão Sơn Sơn
(0) 20 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
Bão Sơn Sơn
(0) 21 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 6: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ quản lý kho
Bão Sơn Sơn
(0) 21 học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 2: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ mua hàng
Bão Sơn Sơn
(0) 22 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 9 phút
Giáo trình: 3 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC