MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 119 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Kết thúc khóa học Hướng dẫn sử dụng các nghiệp vụ trong phân hệ NGÂN SÁCH

  • Bạn sẽ biết cách lập dự toán thu chi ngân sách
  • Biết cách quản lý ngân sách theo từng phòng ban, ngân sách cho từng khu vực ...

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học hướng dẫn sử dụng các nghiệp vụ trong phân hệ NGÂN SÁCH cho phép 

  • Dễ dàng theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế so với dự toán và tự động cảnh báo cho doanh nghiệp khi chi quá định mức.
  • Cho phép lập dự toán chi ngân sách theo tháng, năm chi tiết theo từng khoản mục chi phí, từng chi nhánh, phòng ban.
  • Lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng theo dõi tình hình chi ngân sách thực tế so với dự toán theo từng khoản mục chi phí, ở từng văn phòng, chi nhánh, bộ phận phòng ban để đưa ra các quyết định điều hành hợp lý.....

Nội dung khóa học

  • Biểu đồ phân tích và báo cáo ngân sách Học thử 2:52

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
MISA ACADEMY
(0) 120 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(1) 118 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 121 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 120 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 7: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tài sản cố định
MISA ACADEMY
(0) 120 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 6 phút
Giáo trình: 2 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC