MISA SME.NET - Khóa 6: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ quản lý kho

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 123 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Kho trên phần mềm MISA SME.NET, liên quan đến:

 • Nhập kho: hàng mua, thành phẩm, hàng bán bị trả lại,...
 • Xuất kho: sản xuất, bán hàng, đầu tư, biếu tặng,...
 • Chuyển kho

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ trong phân hệ Kho trên phần mềm MISA SME.NET  giúp kế toán

 • Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Bình quân cuối kì, Bình quân tức thời… và tính giá xuất cho từng hàng hóa, hay tất cả hàng hóa cùng một lúc, tính giá theo từng kho hay không theo kho, tính giá theo từng kỳ…
 • Cho phép nhập kho, xuất kho; quản lý, theo dõi hàng hóa theo nhiều đặc tính như: màu sắc, size, số máy, số khung…
 • Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính....

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Nhập kho hàng bán trả lại, nhập kho gia công, nhập kho chi nhánh khác chuyển đến Học thử 7:10
 • Bài 2: Nhập kho thành phẩm sản xuất Học thử 2:01
 • Bài 3: Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết Học thử 1:44
 • Bài 4: Nhập kho hàng bán bị trả lại Học thử 3:31
 • Bài 1: Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất Học thử 3:05
 • Bài 2: Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ Học thử 2:21
 • Bài 3: Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa góp vốn, đầu tư vào công ty khác Học thử 1:47
 • Bài 4: Xuất kho bán hàng Học thử 1:49
 • Bài 5: Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ Học thử 3:02
 • Bài 6: Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc Học thử 2:58
 • Bài 7: Trả lại hàng đã mua về nhập kho Học thử 3:05
 • Bài 1: Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ Học thử 3:15
 • Bài 2: Chuyển hàng gửi bán đại lý Học thử 2:17
 • Bài 1: Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm lắp ráp Học thử 2:51
 • Bài 2: Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ Học thử 3:04
 • Kiểm kê kho 3:13
 • Bài 1: Báo cáo kho Học thử 1:21
 • Bài 2: Báo cáo đối chiếu kho bán hàng Học thử 8:49
 • Bài 3: Báo cáo đối chiếu kho mua hàng Học thử 8:18

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

MISA SME.NET - Khóa 16: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ ngân sách
MISA ACADEMY
(0) 119 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 13: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ tổng hợp
MISA ACADEMY
(0) 120 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 15: Hướng dẫn sử dụng nâng cao các nghiệp vụ trong phân hệ khế ước vay
MISA ACADEMY
(1) 118 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 5: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ ngân hàng
MISA ACADEMY
(0) 121 Học viên
Miễn phí
MISA SME.NET - Khóa 12: Hướng dẫn sử dụng cơ bản các nghiệp vụ trong phân hệ hợp đồng
ACADEMY MISA
(0) 120 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 17 phút
Giáo trình: 23 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC