Khóa học 6: Hướng dẫn sử dụng cơ bản MISA SME.NET - Các nghiệp vụ trong phân hệ KHO

Chào mừng quý khách tham gia khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ trong phân hệ Kho trên phần mềm MISA SME.NET

MISA
0 đánh giá 6 học viên

Bạn sẽ học được gì

Học viên có thể thao tác thành thạo các nghiệp vụ chi tiết của phân hệ Kho trên phần mềm MISA SME.NET, liên quan đến:

 • Nhập kho: hàng mua, thành phẩm, hàng bán bị trả lại,...
 • Xuất kho: sản xuất, bán hàng, đầu tư, biếu tặng,...
 • Chuyển kho

Giới thiệu khóa học

Phần mềm kế toán MISA SME.NET cung cấp mọi góc nhìn về tài chính cho doanh nghiệp. Là một phần mềm kế toán đơn giản, đầy đủ tính năng, thông minh, tiện lợi. Mọi công tác trong kế toán đều được thực hiện nhanh – chuẩn – an toàn nhờ tính năng liên thông với các hệ thống khác nhau. Chủ doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt tình hình tài chính mọi lúc mọi nơi giúp nâng cao năng suất và quản trị tài chính tức thời

Khóa học Hướng dẫn thao tác chi tiết các nghiệp vụ trong phân hệ Kho trên phần mềm MISA SME.NET  giúp kế toán

 • Tự động tính giá xuất kho theo nhiều phương pháp: Bình quân cuối kì, Bình quân tức thời… và tính giá xuất cho từng hàng hóa, hay tất cả hàng hóa cùng một lúc, tính giá theo từng kho hay không theo kho, tính giá theo từng kỳ…
 • Cho phép nhập kho, xuất kho; quản lý, theo dõi hàng hóa theo nhiều đặc tính như: màu sắc, size, số máy, số khung…
 • Quản lý hàng hóa theo nhiều đơn vị tính....

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu phân hệ kho 1:45
 • Bài 1: Nhập kho hàng bán trả lại, nhập kho gia công, nhập kho chi nhánh khác chuyển đến 7:10
 • Bài 2: Nhập kho thành phẩm sản xuất
 • Bài 3: Nhập kho nguyên vật liệu dùng cho sản xuất không sử dụng hết
 • Bài 4: Nhập kho hàng bán bị trả lại
 • Bài 1: Xuất kho nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất
 • Bài 2: Xuất nguyên vật liệu cho hoạt động đầu tư XDCB hoặc sửa chữa lớn TSCĐ
 • Bài 3: Xuất nguyên vật liệu, hàng hóa góp vốn, đầu tư vào công ty khác
 • Bài 4: Xuất kho bán hàng
 • Bài 5: Xuất hàng hóa mang đi biếu, tặng, sử dụng nội bộ
 • Bài 6: Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc
 • Bài 7: Trả lại hàng đã mua về nhập kho
 • Bài 1: Chuyển vật tư, hàng hóa giữa các kho nội bộ
 • Bài 2: Chuyển hàng gửi bán đại lý
 • Bài 1: Xuất kho vật tư để lắp ráp và nhập kho thành phẩm lắp ráp
 • Bài 2: Xuất kho hàng hóa để tháo dỡ và nhập thành phẩm được tháo dỡ
 • Kiểm kê kho
 • Tính giá xuất kho 2:24
 • Lệnh sản xuất 4:50
 • Bài 1: Báo cáo kho 1:21
 • Bài 2: Báo cáo đối chiếu kho bán hàng 8:49
 • Bài 3: Báo cáo đối chiếu kho mua hàng 8:18
 • Thủ kho 2:54

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 37 phút
Giáo trình: 23 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC