AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng

ACADEMY MISA
0 đánh giá 73 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết các nghiệp vụ Mua hàng trên AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn Nghiệp vụ mua hàng trong nước nhập kho Học thử 3:47
 • Bài 2: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng trong nước không qua kho Học thử 3:19
 • Bài 3: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng nhập khẩu nhập kho Học thử 5:18
 • Bài 4: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng nhập khẩu không qua kho 4:50
 • Bài 5: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng 7:44
 • Bài 6: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng có chiết khấu thương mại 4:21
 • Bài 7: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng trong trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau 2:48
 • Bài 8: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng trong trường hợp hóa đơn về trước hàng về sau 3:30
 • Bài 9: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu 6:42
 • Bài 10: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu 6:42
 • Bài 11: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua dịch vụ 4:24
 • Bài 12: Hướng dẫn nghiệp vụ Trả lại hàng đã mua về nhập kho 2:20
 • Bài 13: Hướng dẫn nghiệp vụ Trả lại hàng đã mua không qua kho 1:59
 • Bài 14: Hướng dẫn nghiệp vụ Giảm giá hàng đã mua về nhập kho 1:42
 • Bài 15: Hướng dẫn nghiệp vụ Giảm giá hàng mua không qua kho 1:42

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
1952 học viên 38 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng
ACADEMY MISA
(0) 168 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình
MISA ACADEMY
(0) 81 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 613 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
MISA ACADEMY
(0) 99 học viên 009
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng
ACADEMY MISA
(0) 69 học viên 009
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 1 phút
Giáo trình: 15 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC