Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng trên AMIS Kế toán

MISA
0 đánh giá 8 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết các nghiệp vụ Mua hàng trên AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn Nghiệp vụ mua hàng trong nước nhập kho Học thử
 • Bài 2: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng trong nước không qua kho Học thử
 • Bài 3: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng nhập khẩu nhập kho Học thử
 • Bài 4: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng nhập khẩu không qua kho
 • Bài 5: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng
 • Bài 6: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng có chiết khấu thương mại
 • Bài 7: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng trong trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau
 • Bài 8: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng trong trường hợp hóa đơn về trước hàng về sau
 • Bài 9: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu
 • Bài 10: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu
 • Bài 11: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua dịch vụ
 • Bài 12: Hướng dẫn nghiệp vụ Trả lại hàng đã mua về nhập kho
 • Bài 13: Hướng dẫn nghiệp vụ Trả lại hàng đã mua không qua kho
 • Bài 14: Hướng dẫn nghiệp vụ Giảm giá hàng đã mua về nhập kho
 • Bài 15: Hướng dẫn nghiệp vụ Giảm giá hàng mua không qua kho

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 15 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC