AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng

ACADEMY MISA
0 Đánh giá 4 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết các nghiệp vụ Mua hàng trên AMIS Kế toán

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn Nghiệp vụ mua hàng trong nước nhập kho Học thử 3:47
 • Bài 2: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng trong nước không qua kho Học thử 3:19
 • Bài 3: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng nhập khẩu nhập kho Học thử 5:18
 • Bài 4: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng nhập khẩu không qua kho Học thử 4:50
 • Bài 5: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng Học thử 7:44
 • Bài 6: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng có chiết khấu thương mại Học thử 4:21
 • Bài 7: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng trong trường hợp hàng về trước hóa đơn về sau Học thử 2:48
 • Bài 8: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng trong trường hợp hóa đơn về trước hàng về sau Học thử 3:30
 • Bài 9: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu Học thử 6:42
 • Bài 10: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua hàng tại đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu Học thử 6:42
 • Bài 11: Hướng dẫn nghiệp vụ Mua dịch vụ Học thử 4:24
 • Bài 12: Hướng dẫn nghiệp vụ Trả lại hàng đã mua về nhập kho Học thử 2:20
 • Bài 13: Hướng dẫn nghiệp vụ Trả lại hàng đã mua không qua kho Học thử 1:59
 • Bài 14: Hướng dẫn nghiệp vụ Giảm giá hàng đã mua về nhập kho Học thử 1:42
 • Bài 15: Hướng dẫn nghiệp vụ Giảm giá hàng mua không qua kho Học thử 1:42

Thông tin giảng viên

ACADEMY MISA
775 Học viên 29 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng
MISA ACADEMY
(0) 19 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình
MISA ACADEMY
(0) 8 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 52 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng
ACADEMY MISA
(0) 5 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 1 phút
Giáo trình: 15 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC