Sử dụng Hóa đơn điện tử MISA meInvoice (bản web)

Khóa học Hướng dẫn sử dụng cơ bản Hóa đơn điện tử MISA meInvoice (bản web) và xử lý các vấn đề sai phạm thường gặp khi mới bắt đầu triển khai.

MISA
0 đánh giá 15 học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Học viên có thể sẽ sử dụng thành thạo phần mềm MISA meInvoice phiên bản Web

Giới thiệu khóa học

Khóa học Hướng dẫn sử dụng cơ bản Hóa đơn điện tử MISA meInvoice (bản web) và xử lý các vấn đề sai phạm thường gặp khi mới bắt đầu triển khai.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Công việc trước khi phát hành hóa đơn và những sai phạm thường gặp Học thử
  • Bài 2: Hướng dẫn phát hành hóa đơn và một số chức năng
  • Bài 3: Hướng dẫn Xử lý hóa đơn sai sót
  • Bài 4: Hướng dẫn Lập báo cáo hóa đơn cuối kỳ
  • Bài 5: Nhập khẩu Hóa đơn điện tử bằng Excel vào phần mềm meInvoice.vn

Thông tin giảng viên

MISA
180 học viên 92 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Hệ số, tỷ lệ trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Khóa học 14: Hướng dẫn in báo cáo, tạo và cập nhật số dư từ dữ liệu năm trước trên MISA SME.NET
MISA
(0) 6 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình trên Amis Kế toán
MISA
(0) 3 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Giản đơn trên phần mềm Amis Kế toán
MISA
(0) 2 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 5 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC