AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 34 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Đến với khóa học Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên AMIS Kế toán:

 • Bạn sẽ nắm được các bước tính giá thành Đơn hàng trên phần mềm AMIS Kế toán theo cả 2 chế độ:
  - Thông tư 200
  - Thông tư 133
 • Bạn sẽ áp dụng được cách tính giá thành Đơn hàng trên phần mềm Amis Kế toán vào đơn vị

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán - Phần mềm kế toán online giúp đáp ứng nhu cầu làm việc mọi nơi của kế toán
AMIS Kế toán - Giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn


Khóa học giúp học viên nắm được các bước cơ bản khi tính giá thành Đơn hàng trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu về giá thành Đơn hàng theo TT200 Học thử 01:06
 • Bài 2: Khai báo Nguyên vật liệu và thành phẩm sản xuất Học thử 00:28
 • Bài 3: Khai báo đơn đặt hàng Học thử 00:54
 • Bài 4: Xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất Học thử 01:28
 • Bài 5: Hạch toán các chi phí phát sinh Học thử 00:48
 • Bài 6: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 00:41
 • Bài 7: Phân bổ chi phí chung Học thử 01:34
 • Bài 8: Kết chuyển chi phí Học thử 00:24
 • Bài 9: Nghiệm thu đơn hàng Học thử 00:38
 • Bài 1: Giới thiệu về giá thành Đơn hàng theo TT133 Học thử 01:10
 • Bài 2: Khai báo Nguyên vật liệu Học thử 00:28
 • Bài 3: Khai báo đơn đặt hàng Học thử 00:54
 • Bài 4: Xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất Học thử 01:28
 • Bài 5: Hạch toán các chi phí phát sinh Học thử 00:47
 • Bài 6: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 00:41
 • Bài 7: Phân bổ chi phí chung Học thử 01:40
 • Bài 8: Nghiệm thu Đơn hàng Học thử 00:38

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
1148 Học viên 79 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình
MISA ACADEMY
(0) 11 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 109 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
MISA ACADEMY
(0) 13 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng
ACADEMY MISA
(0) 11 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật
MISA ACADEMY
(0) 6 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 15 phút
Giáo trình: 17 Bài học
Giới hạn thời gian học: 1 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC