AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng

MISA ACADEMY
0 Đánh giá 19 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Đến với khóa học Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Đơn hàng trên AMIS Kế toán:

 • Bạn sẽ nắm được các bước tính giá thành Đơn hàng trên phần mềm AMIS Kế toán theo cả 2 chế độ:
  - Thông tư 200
  - Thông tư 133
 • Bạn sẽ áp dụng được cách tính giá thành Đơn hàng trên phần mềm Amis Kế toán vào đơn vị

Giới thiệu khóa học

AMIS Kế toán - Phần mềm kế toán online giúp đáp ứng nhu cầu làm việc mọi nơi của kế toán
AMIS Kế toán - Giải pháp quản trị tài chính kế toán online: Đơn giản, Thông minh, Chính xác, An toàn


Khóa học giúp học viên nắm được các bước cơ bản khi tính giá thành Đơn hàng trên phần mềm AMIS Kế toán

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Giới thiệu về giá thành Đơn hàng theo TT200 Học thử 1:06
 • Bài 2: Khai báo Nguyên vật liệu và thành phẩm sản xuất Học thử 0:28
 • Bài 3: Khai báo đơn đặt hàng Học thử 0:54
 • Bài 4: Xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất Học thử 1:28
 • Bài 5: Hạch toán các chi phí phát sinh Học thử 0:48
 • Bài 6: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 0:41
 • Bài 7: Phân bổ chi phí chung Học thử 1:34
 • Bài 8: Kết chuyển chi phí Học thử 0:24
 • Bài 9: Nghiệm thu đơn hàng Học thử 0:38
 • Bài 1: Giới thiệu về giá thành Đơn hàng theo TT133 Học thử 1:10
 • Bài 2: Khai báo Nguyên vật liệu Học thử 0:28
 • Bài 3: Khai báo đơn đặt hàng Học thử 0:54
 • Bài 4: Xuất kho nguyên vật liệu dùng để sản xuất Học thử 1:28
 • Bài 5: Hạch toán các chi phí phát sinh Học thử 0:47
 • Bài 6: Xác định kỳ tính giá thành Học thử 0:41
 • Bài 7: Phân bổ chi phí chung Học thử 1:40
 • Bài 8: Nghiệm thu Đơn hàng Học thử 0:38

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
2571 Học viên 171 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành Công trình
MISA ACADEMY
(0) 8 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng căn bản phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 52 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn các thao tác tính giá thành hệ số tỷ lệ
MISA ACADEMY
(0) 2 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn nghiệp vụ Bán hàng
ACADEMY MISA
(0) 5 Học viên
Miễn phí
AMIS Kế toán - Hướng dẫn sử dụng các tính năng nổi bật
MISA ACADEMY
(0) 4 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 15 phút
Giáo trình: 17 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC