AMIS Quản lý điều hành

Tham gia khóa học

AMIS Quản lý điều hành là bộ giải pháp điều hành "AMIS DIGITAL WORKPLACE" Giúp doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc số toàn diện

Khóa học giúp bạn thành thạo và sử dụng bộ công cụ AMIS Digital Workplace một cách hiệu quả

Giảng viên

  • ACADEMY MISA

  • MISA ACADEMY

Đăng ký học

Học phí

Miễn phí