AMIS Tiền lương - Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Thành thạo trong việc sử dụng AMIS Tiền lương với các thao tác vô cùng đơn giản.

Bão Sơn Sơn
0 đánh giá 9 học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách xây dựng chính sách lương, thiết lập thành phần lương, tính toán các khoản lương, chi trả lương và gửi xác nhận cho nhân viên.
 • Bạn sẽ sở hữu được phần mềm hiện đại với các kỹ năng chuyên sâu.

Giới thiệu khóa học

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được cách thao tác các nghiệp vụ tính lương trên phần mềm đơn giản, hiệu quả.

Nội dung khóa học

 • Bài 01: Thiết lập thông tin người dùng và phân quyền Học thử
 • Bài 02: Thiết lập thông tin nhân viên Học thử
 • Bài 03: Thiết lập thông số mặc định Học thử
 • Bài 04: Thiết lập biểu mẫu Học thử
 • Bài 05: Thiết lập cấu hình email Học thử
 • Bài 06: Thiết lập thành phần lương Học thử
 • Bài 01: Hướng dẫn thực hiện xây dựng chính sách lương Học thử
 • Bài 02: Hướng dẫn thực hiện tổng hợp dữ liệu tính lương Học thử
 • Bài 03: Hướng dẫn thực hiện tính lương Học thử
 • Bài 04: Hướng dẫn thực hiện chi trả lương Học thử
 • Bài 05: Báo cáo thống kê Học thử

Thông tin giảng viên

Bão Sơn Sơn
333 học viên 96 khóa học

Học viên đánh giá

0
0 đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

AMIS Chấm công - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Bão Sơn Sơn
(0) 7 học viên
Miễn phí
AMIS Bảo hiểm xã hội - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Bão Sơn Sơn
(0) 47 học viên
Miễn phí
AMIS Tuyển dụng - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
Bão Sơn Sơn
(0) 5 học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng:
Giáo trình: 12 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC