AMIS Tiền lương - Hướng dẫn sử dụng phần mềm

MISA ACADEMY
1 Đánh giá 10 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách xây dựng chính sách lương, thiết lập thành phần lương, tính toán các khoản lương, chi trả lương và gửi xác nhận cho nhân viên.
 • Bạn sẽ sở hữu được phần mềm hiện đại với các kỹ năng chuyên sâu.

Giới thiệu khóa học

Khóa học sẽ giúp bạn hiểu được cách thao tác các nghiệp vụ tính lương trên phần mềm đơn giản, hiệu quả.

Nội dung khóa học

 • Bài 01: Tổng quan về khóa học Học thử 1:19
 • Bài 01: Thiết lập thông tin người dùng và phân quyền Học thử 17:36
 • Bài 02: Thiết lập thông tin nhân viên Học thử 3:13
 • Bài 03: Thiết lập thông số mặc định Học thử 2:49
 • Bài 04: Thiết lập biểu mẫu Học thử 2:46
 • Bài 05: Thiết lập cấu hình email Học thử 3:03
 • Bài 06: Thiết lập thành phần lương Học thử 3:52
 • Bài 01: Hướng dẫn thực hiện xây dựng chính sách lương Học thử 8:05
 • Bài 02: Hướng dẫn thực hiện tổng hợp dữ liệu tính lương Học thử 6:35
 • Bài 03: Hướng dẫn thực hiện tính lương Học thử 12:30
 • Bài 04: Hướng dẫn thực hiện chi trả lương Học thử 1:33
 • Bài 05: Báo cáo thống kê Học thử 4:30

Thông tin giảng viên

MISA ACADEMY
1148 Học viên 79 Khóa học

Học viên đánh giá

1
1 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

100%

Phát Đinh Thuận

Không xem được video trong khóa học

Khóa học liên quan

AMIS Tuyển dụng - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
MISA ACADEMY
(1) 13 Học viên
Miễn phí
AMIS Chấm công - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
ACADEMY MISA
(0) 9 Học viên
Miễn phí
AMIS Bảo hiểm xã hội - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 21 Học viên
Miễn phí
AMIS Thông tin nhân sự - Hướng dẫn sử dụng phần mềm
MISA ACADEMY
(0) 6 Học viên
Miễn phí
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 7 phút
Giáo trình: 12 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC