MISA Academy > Học phần mềm MISA
HỌC SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM MISA
Các khóa học hoàn toàn miễn phí giúp bạn sử dụng thành thạo phần mềm MISA
DOANH NGHIỆP GIẢI PHÁP BÁN LẺ HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

MISA CukCuk - Phần mềm quản lý nhà hàng

Phần mềm quản lý nhà hàng, quán ăn, quán cafe,… đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ theo mọi hình thức phục vụ.


MISA eShop - Phần mềm quản lý cửa hàng

Nền tảng quản lý bán hàng đa kênh, cung cấp giải pháp quản lý và bán hàng đa kênh tốt nhất.


MISA CukCuk - Cloud-based Restaurant Management Platform

MISA CukCuk helps restaurants to get real-time reports, take mobile ordering, payment, manage kitchen processing, inventory, purchasing