MISA Academy > Học phần mềm MISA > AMIS Quản trị nguồn nhân lực

AMIS Quản trị nguồn nhân lực

Các khóa học giúp bạn sử dụng thành thạo các phần mềm thuộc AMIS Quản trị nguồn nhân lực

Amis Quản trị nhân sự

Khoá học chuyên sâu - Bứt phá sự nghiệp

Quản trị nguồn nhân lực

Nghệ thuật quản lý nhân sự

Phạm Anh Cường

(0)

699.000đ

Công cụ quản lý và điều hành nhân viên

TS. Nguyễn Văn Đức

(0)

219.000đ

Khóa học C&B cơ bản cho người mới

Thanh Hoang

(2)

Miễn phí

Khoá học Pháp luật lao động

Nguyễn Thanh Xuân

(0)

399.000đ

LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo

Bess Business School

(1)

1.799.000đ

Xây dựng Lương 3P, KPI cho Doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Xuân

(0)

999.000đ

Khóa học C&B thực hành chuyên sâu

Nguyễn Thanh Xuân

(0)

799.000đ

Khóa học Nghiệp vụ nhân sự cơ bản

Nguyễn Thanh Xuân

(1)

799.000đ