Card image cap
[Giải đáp] Tạm ứng là tài sản hay nguồn vốn

Có nhiều thắc mắc xoay quanh vấn đề khoản tạm ứng là tài sản hay nguồn vốn trong doanh nghiệp? Hãy cùng theo dõi những…

Card image cap
Chi phí bán hàng là gì? Gồm những loại nào – kết cấu tài khoản 641

Chi phí bán hàng là gì và những quy định nào liên quan đến chi phí bán hàng kế toán doanh nghiệp cần nắm vững?…

Card image cap
Các hành vi liên quan đến hoạt động kế toán doanh nghiệp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thông thường các hành vi liên quan đến hoạt động của kế toán trong doanh nghiệp nếu sai phạm sẽ bị xử phạt vi phạm…

Card image cap
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu là gì? Ý nghĩa và cách tính chi tiết

Một trong các công cụ để đánh giá khả năng sinh lời của một doanh nghiệp là tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS).…

Card image cap
Cập nhật nội dung tài khoản 138 – Phải thu khác theo thông tư 200

Tài khoản 138 là tài khoản lưỡng tính phản ánh các khoản nợ phải thu ngoài phạm vi đã phản ánh ở các tài khoản…

Card image cap
So sánh doanh thu tính thuế TNDN và doanh thu tính thuế GTGT

Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và doanh thu tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) trong từng trường hợp có gì…

Card image cap
Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh là gì? Cách tính Operating Cash Flow

Dòng tiền là một trong những khái niệm quan trọng nhất khi xem xét đến tình hình tài chính của một doanh nghiệp. Trong đó,…

Card image cap
Vòng quay khoản phải thu là gì? Công thức tính và ý nghĩa Receivable Turnover Ratio?

Một trong những nội dung quản trị quan trọng mà mọi doanh nghiệp đều quan tâm là kiểm soát khả năng thu hồi các khoản…