Tài chính - Kế toán

Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả

TS. Trần Thế Nữ

(2)

499.000đ

Kế toán thuế giá trị gia tăng

Nguyễn Thị Sâm Nhung

(1)

499.000đ

Kế toán tại doanh nghiệp sản xuất từ A-Z

Phạm Thị Tuyết

(1)

399.000đ

Kế toán tiền lương và thuế thu nhập cá nhân

Nguyễn Thị Sâm Nhung

(0)

499.000đ

Lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Nguyễn Phú Giang

(1)

1.199.000đ

30 ngày chinh phục kế toán thuế cho người mất gốc

ThS.HUẾ CHIAKI

(1)
1.999.000đ
1.599.200đ

Hiểu và thực hiện đúng thuế GTGT cho doanh nghiệp

Huỳnh Thị Thu Hiền

(1)

Miễn phí

Kế toán cho người mới bắt đầu

Phạm Thị Tuyết

(0)

499.000đ

Kế toán CCDC - TSCD cho người mới bắt đầu

Nguyễn Thị Sâm Nhung

(1)

Miễn phí

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Phạm Thị Tuyết

(0)

399.000đ