Quản lý điều hành

Quản trị chi phí doanh nghiệp hiệu quả

TS. Trần Thế Nữ

(2)

499.000đ

Công cụ quản lý và điều hành nhân viên

TS. Nguyễn Văn Đức

(0)

219.000đ

Hệ thống giải pháp tăng năng suất lao động

TS. Nguyễn Văn Đức

(0)

Miễn phí

Tư duy CEO

TS. Nguyễn Văn Đức

(1)

Miễn phí

Bố trí đúng người đúng việc

TS. Nguyễn Văn Đức

(0)

Miễn phí

Khoá học Pháp luật lao động

Nguyễn Thanh Xuân

(0)

399.000đ

LEAN MBA | Phát triển năng lực Lãnh đạo

Bess Business School

(1)

1.799.000đ

Xây dựng Lương 3P, KPI cho Doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Xuân

(0)

999.000đ

LEAN MBA | Lập kế hoạch kinh doanh

Bess Business School

(1)

1.799.000đ

Quản trị tài chính doanh nghiệp

Phạm Thị Tuyết

(0)

399.000đ